Uitnodiging 40e algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland

Publicatiedatum: 2 december 2019

De raad van toezicht en directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 40e algemene ledenvergadering, op donderdag 12 december a.s. om 13.00 uur.

Tijdens deze 40e ALV komt er een interessant inhoudelijk onderwerp aan de orde; ‘Het effect van boomsoorten op de bosbodem’. Gezien de actualiteit en interesse in dit onderwerp, hebben we een goed bereikbare centrale locatie gekozen: Hotel-Restaurant Jagershorst aan de Valkenswaardseweg 44 in Leende ligt direct aan de A2 tussen Eindhoven en Weert.
Ellen Desie geeft de bovenstaande presentatie op basis van haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Leuven. Zij voert haar onderzoek deels uit in de bossen van onze leden. Na Ellen Desie zal Bart Nyssen van Bosgroep Zuid Nederland kort de ‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers’ presenteren. Onlangs is deze Beslisboom in een boekwerkje uitgegeven.

Programma
Zaal open: 12.00 uur (broodjes aanwezig)
Aanvang: 13:00 uur

Voorlopige agenda:
1. Welkomstwoord
2. Opening, vaststellen agenda voorzitter RvT
3. Mededelingen
4. Verslag van de 39e ALV* Bosgroep Zuid Nederland
5. Concept begroting 2020* Bosgroep Zuid Nederland
6. Contributie en tarieven*
7. Rondvraag
8. Sluiting

14:15-14:30 uur: Stand van zaken in de regio’s door de regiomanagers
14:30-14:45 uur: Pauze; koffie en thee
14:45-15:30 uur: Presentatie Ellen Desie: Effect van boomsoorten op de bosbodem
15:30-16:00 uur: Presentatie Bart Nyssen: Presentatie ‘Beslisboom Amerikaanse vogelkers’
16:00-16:45 uur: Afsluiting en gezellig napraten met een hapje en een drankje

Aanmelden
U kunt zich nog aanmelden tot en met maandag 9 december door een e-mail te sturen naar c.albers@bosgroepen.nl onder vermelding van 40e ALV. Bij uw aanmelding graag uw naam vermelden, het aantal personen en of u gebruik wilt maken van de lunch.

labels:

gerelateerd