Uitnodiging 39e ALV Bosgroep Zuid Nederland

Publicatiedatum: 28 mei 2019

39e ALV Bosgroep Zuid Nederland op 27 juni 2019

De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 39e algemene ledenvergadering, op donderdag 27 juni a.s. om 13.00 uur.

We zijn deze ALV te gast bij ‘Landgoed Eyserhof, Wittemerweg 7, 6287 AA in Eys’ (gemeente Gulpen-Wittem).

Na de vergadering wandelen we via dit bijzondere landgoed naar natuurgebied ‘Roodborn’, eigendom van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). In dit natuurgebied komen duurzame waterwinning, waardevolle natuur en grondwatervriendelijke landbouw op interessante wijze samen. Dat betekent een waterwingebied met veelzijdige en hoogwaardige natuur, waar men drinkwater wint voor circa 100.000 Limburgers.
In het waterwingebied ‘Roodborn’ zal Frans Vaessen, adviseur zekerstelling grondstof & winning WML, ons rondleiden.

Programma
Zaal open:     12:00 uur (broodjes aanwezig)
Aanvang:       13:00 uur

Voorlopige agenda

1. Welkomstwoord door wethouder Jos Last, gemeente Gulpen-Wittem
2. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
3. Verslag van de 38e ALV* Bosgroep Zuid Nederland
4. Financieel verslag 2018* Bosgroep Zuid Nederland
5. Voordracht S. Geelen; lid raad van toezicht
6. Rondvraag
7. Sluiting ALV

– Projecten en activiteiten Bosgroep Zuid Nederland
– Terreinbezoek Landgoed “Eyserhof”en “waterwingebied Roodborn”
– Afsluiting met een drankje

Denkt u aan gepaste kleding en schoeisel?

Aanmelden
Wij verwelkomen u graag op 27 juni tijdens deze 39e ALV. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar c.albers@bosgroepen.nl O.v.v. 39e ALV. Graag uw naam vermelden, het aantal personen en of u gebruik wilt maken van de lunch.

Namens de raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland,

Dhr. H. Gilissen                                           Dhr. A.J. Neijts
Voorzitter Raad van Toezicht                     Directeur

 

*Klik op de blauwe tekst om de link te openen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Celesta Albers via tel. 040-2066360 of per e-mail: c.albers@bosgroepen.nl. Voor leden is een volledig jaarverslag 2018 op te vragen via c.albers@bosgroepen.nl.

labels:

gerelateerd