Uitnodiging 37e algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland

Publicatiedatum: 5 juni 2018

De raad van toezicht en directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 37e algemene ledenvergadering op donderdag 21 juni a.s. om 13.00 uur in Café “in den Anker”, Rucphenseweg 35, 4882 KB Zundert.

Te gast bij Landgoed de Moeren

We zijn voor de ALV van het voorjaar 2018 te gast bij Landgoed de Moeren. Een historisch landgoed van circa 225 hectare en sinds 400 jaar in particulier eigendom. Het landgoed is gekwalificeerd SNW landgoed en Cultuur Historische Buitenplaats en heeft als doel: exploitatie en duurzame instandhouding van het landgoed.

Concreet steekt Landgoed de Moeren in op behoud en waar mogelijk ontwikkeling van de:

 • natuurwaarden
 • landschappelijke en cultuurhistorische waarden
 • flora en fauna
 • kwaliteit van lucht, bodem en water
 • de gezondheid van mensen

Dit alles om het milieu in het geografisch gebied waar de Moeren te vinden is te beschermen.
Hierin past de lezing van Jaap Kuper (voormalig rentmeester bij Kroondomeinen). Hij zal zijn ervaring en visie over natuurvolgend bosbeheer met u delen en uw vragen hierover beantwoorden. Na de lezing maken we een wandeling over landgoed de Moeren om te kijken hoe het bosbeheer hier wordt uitgevoerd.

Agenda

Zaal open:                   12:00 uur (broodjes aanwezig)
Aanvang:                     13:00 uur

Algemene ledenvergadering

 1. Welkomstwoord
 2. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
 3. Verslag van 36e ALV Bosgroep Zuid Nederland. Klik hier voor het verslag van de 36e algemene ledenvergadering van december 2017.
 4. Financieel verslag 2017. Klik hier voor het jaarverslag 2017.
 5. Herbenoeming de heer Gilissen (voorzitter) en de heren Breviers en Nijskens (tijdelijk) als Lid RvT Bosgroep Zuid Nederland
 6. Rondvraag
 7. Sluiting ALV

Het programma na de ALV is als volgt:

 1. Projecten/ activiteiten door regiomanagers Bosgroep Zuid NL
 2. Presentatie: Natuurvolgend Bosbeheer door de heer Jaap Kuper (oud rentmeester Kroondomeinen)
 3. Terreinbezoek Landgoed “De Moeren”
 4. Afsluiting met een drankje.

Denkt u aan gepaste kleding en schoeisel!

Graag verwelkomen wij u op de ALV van 21 juni aanstaande. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar c.albers@bosgroepen.nl onder vermelding van 37e ALV, uw naam, aantal personen en of u gebruik wilt maken van de lunch.

Namens RvT en Directie van Bosgroep Zuid Nederland,

Dhr. H. Gilissen                                           Dhr. A.J. Neijts
Voorzitter Raad van Toezicht                   Directeur

labels: ,

gerelateerd