Twee nieuwe collega’s!

Publicatiedatum: 17 december 2019

In november verwelkomden we twee nieuwe collega’s. We stellen ze graag even aan u voor.

David Kymmell; projectmedewerker Noord-Oost Brabant

Zo is David Kymmell gestart als projectmedewerker Noord-Oost Brabant. David heeft de master Forest and Nature Conservation in Wageningen voltooid. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de wijze waarop het beschermen en tegelijkertijd benutten van bosecosystemen geïntegreerd én tegelijk winstgevend kan worden. “Enerzijds omdat hout een belangrijke milieuvriendelijke bouwstof is waarmee CO2 ook nog eens langdurig wordt opgeslagen. Anderzijds, omdat het benutten van bossen door middel van boomgericht bosbeheer en het behoud van micro-habitatstructuren, bosreservaten en een passend wildbeleid, juist de biodiversiteit en veerkracht van een ecosysteem kan verhogen”, vertelt David.  Tijdens een stage in Duitsland heeft hij gedurende vijf maanden goede ervaring als bosbeheerder opgedaan over met name deze onderwerpen. Daarnaast heeft David zich tijdens deze stageperiode verdiept in bosomvorming en bosbeheer dat anticipeert op klimaatverandering en welke boomkeuze daar het beste bij past. Ook heeft hij tijdens zijn studie drie maanden aan het ontwerp en de uitvoering van een agro forestry project gewerkt. “Ik kan kan niet wachten om als projectmedewerker bosbeheer deze kennis toe te passen in de praktijk, en in samenwerking met boseigenaren het Nederlandse bossen nog een stukje mooier en rijker te maken”.
Van harte welkom David!

Maaike de Graaf; expertmedewerker

Ook Maaike de Graaf is sinds november werkzaam bij Bosgroep Zuid Nederland, als ecoloog binnen het expertteam. Maaike volgde haar opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze ook een flink aantal jaar is gebleven om onderzoek te doen naar het herstel van het heidelandschap (inclusief experimenten met bekalking). Sindsdien lopen vegetatie, bodem- en waterkwaliteit als rode draad door haar loopbaan en zijn er heel wat ecosystemen voorbijgekomen (rivierengebied, laagveen, heide, blauwgraslanden, stad). Bij Grontmij (nu Sweco), heeft ze veel projecten gerealiseerd waarbij waterkwaliteit de focus was, regelmatig in combinatie met natuurherstel of natuurontwikkeling. Na een korte uitstap terug naar de Radboud Universiteit, werkte Maaike de afgelopen 10 jaar als docentonderzoeker op de HAS Hogeschool. Maar de inhoud van natuurbeheer en -herstel lonkte. “De kans om bij de Bosgroep te werken, greep ik dan ook met beide handen aan”, vertelt Maaike enthousiast. “Ik kijk uit naar projecten waarin de duurzame ontwikkeling van bos en natuur centraal staat en ik verwacht daarnaast nog heel veel te leren over bossen en bosbeheer”. Ook Maaike heten we graag van harte welkom!