Terugblik op geslaagde 36e ledenvergadering

Publicatiedatum: 2 januari 2018

Met een groot aantal deelnemers vond op donderdag 7 december 2017 de 36e Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Zuid Nederland plaats. We waren te gast bij de gemeente Valkenswaard gehouden. Een gemeente waar Bosgroep Zuid Nederland al vele jaren de dagelijkse beheerder is van de bos- en natuurterreinen.

In Borkel werd met een welkomstwoord om 13.00u de vergadering geopend door mevrouw Tindemans, wethouder van de gemeente Valkenswaard. Eén van de agendapunten was de uitbreiding van de raad van toezicht van Bosgroep Zuid Nederland. Mevrouw Callewaert, burgemeester van de gemeente Bergeijk, is tijdens de vergadering toegetreden tot onze raad van toezicht.

De besluiten

  • Goedkeuring verslagen 34e en 35e ALV Bosgroep Zuid Nederland
  • Goedkeuring begroting Bosgroep Zuid Nederland voor 2018
  • Goedkeuring handhaving tarieven en contributie 2018
  • Toetreding mevrouw A. Callewaert tot Raad van Toezicht

Excursie natuurgebied De Malpie

Na afsluiting van de vergadering vond een terreinexcursie plaats naar natuurgebied De Malpie. Met 2 huifkarren gingen we het gebied in. Het terreinbezoek startte bij het Groot Malpieven, waar we momenteel een natuurherstelproject uitvoeren. Een gedeelte van het ven is drooggepompd en uitgebaggerd. De dikke sliblaag wordt afgevoerd, waardoor het ven weer in zijn oorspronkelijke staat kan herstellen. Na uitleg over aanbesteding en uitvoering, vervolgden we onze weg langs de brandvlakte. In juli 2017 ging hier 33,7 hectare heide in vlammen op. Bosgroep Zuid Nederland ondersteunde de brandweer bij het bestrijden van de natuurbrand. Direct na de brand heeft Bosgroep Zuid Nederland een maatregelenpakket samengesteld om de heideontwikkeling de gewenste kant op te sturen. Een deel hiervan is inmiddels uitgevoerd. In het terrein zijn de eerste tekenen van herstel inmiddels zichtbaar.

labels: ,

gerelateerd