Items met het label subsidie

9 december 2020Rijkssubsidieregeling Versneld Natuurherstel voor Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur

Op 30 november 2020 heeft het Ministerie van LNV de subsidieregeling Versneld Natuurherstel gepubliceerd. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven... (...)

1 oktober 2020Verkenning subsidiemaatregelen voor klimaatgericht bos- en natuurbeheer

Federatie Particulier Grondbezit en de Bosgroepen hebben samen een verkenning uitgevoerd of klimaatgerichte maatregelen ingepast kunnen worden in... (...)

28 mei 2020SNL-nieuws: uitbetalingen in 2020, veldcontroles en webportaal

Uitbetalingen subsidies SNL in 2020 Gewoontegetrouw betaalt de Unie van Bosgroepen in de maand mei de beheersubsidie SNL door aan de deelnemers van... (...)

25 juni 2018SNL-veldcontroles

Al onze leden die via de Bosgroepen de Subsidie Natuur en Landschap (SNL) ontvangen, kunnen gedurende de subsidielooptijd een veldcontrole op hun... (...)