Items met het label stikstof

9 december 2020IPO en ministerie LNV publiceren Uitvoeringsprogramma Natuur

Op 8 december 2020 zijn Rijk en provincies het eens geworden over de besteding van 3 miljard euro voor natuurherstel in de komende 10 jaar. Deze... (...)

8 december 2020Unie van Bosgroep samen met diverse partijen aan de slag met overgangszones

De Unie van Bosgroepen heeft samen met BoerenNatuur, Federatie Particulier Grondbezit , LandschappenNL, NAJK, Natuurmonumenten en Netwerk Grondig een... (...)

30 januari 2020Reactie op concept ‘Aanvalsplan Stikstof’ provincie Limburg

Vorige week donderdag hebben de TBO’s (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en Bosgroep Zuid Nederland) en de Natuur en... (...)

2 december 2018POP3 bosherstel van start: aanplant ruim 348.000 bomen en struiken met ‘rijk strooisel’

Een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof die neerslaat uit de lucht. De gevolgen daarvan zijn groot.... (...)