Items met het label POP3

18 maart 2021Duurzaam herstel koestert bijzondere vennen op Landgoed Gorp en Roovert

Op Landgoed Gorp en Roovert zijn naast de mooie bossen ook meerdere bijzondere vennen te vinden. Helaas werd de afgelopen jaren steeds duidelijker... (...)

13 januari 2021Bijna 300.000 loofbomen en -struiken dragen bij aan duurzaam POP3-bosherstel in Brabant

We vertelden al regelmatig over de POP3-projecten die we samen met onze leden, provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor... (...)

14 oktober 2020Herstelmaatregelen noodzakelijk om Brabantse heide te behouden

Bosgroep Zuid Nederland realiseert samen met enkele van haar leden in opdracht van de provincie Noord-Brabant en het ELFPO, grootschalig heideherstel... (...)

27 februari 2020POP3-heideherstel op Coeveringse Heide, De Meer en het Molenven en Lisven

Samen met de gemeente Geldrop-Mierlo zijn we momenteel aan het werk op de Coeveringse Heide, De Meer, het Molenven en het Lisven. Deze... (...)

24 november 2019Heeft u vragen over het verspreiden van steenmeel?

De komende periode gaan we samen met onze leden intensief aan de slag met het verspreiden van steenmeel in enkele natuurgebieden. Het doel daarvan is... (...)

16 november 2019Steenmeel helpt bij duurzaam POP3-bodemherstel in Brabantse natuurgebieden

Door de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak van industrie, landbouw en verkeer is de bodem in veel Brabantse natuurgebieden ernstig verzuurd. De... (...)

11 november 2019POP3 Herstel Natuur en Biodiversiteit Turfven, Schapengracht en Gorp en Roovert

Een groot deel van de natuur in Noord-Brabant is aangetast of heeft het moeilijk door stikstofdepositie. Dat betekent dat de flora en fauna zwaar... (...)

7 november 2019POP3 Hydrologisch herstel natuurterreinen de Tachtig Bunder en de Reten

Een groot deel van de natuur in Noord-Brabant is aangetast of heeft het moeilijk. Dat betekent dat de flora en fauna zwaar onder druk staan.... (...)

2 december 2018POP3 bosherstel van start: aanplant ruim 348.000 bomen en struiken met ‘rijk strooisel’

Een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof die neerslaat uit de lucht. De gevolgen daarvan zijn groot.... (...)

15 november 2018Monitoring brengt effecten van POP3-maatregelen in beeld

Met de verschillende projecten binnen POP3 willen we een drietal doelstellingen realiseren. Het stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit.... (...)