Items met het label natuurontwikkeling

20 oktober 2016Na 15 jaar is Limburg een nieuw landgoed rijker

In Houthem, gemeente Valkenburg, startte de familie Schaepkens 15 jaar geleden met de ontwikkeling van een nieuw landgoed. De Bosgroep ondersteunt de... (...)

natuurontwikkeling

21 juni 2016Geld voor natuurontwikkeling in Limburg

Ook anno 2016 organiseert u natuurontwikkeling samen met de Bosgroep! Draag bij aan een robuust Natuurnetwerk door omvorming van landbouwgrond naar... (...)

16 februari 2015Landgoed Kasteelhoeve Cartils geopend

Op 11 februari 2015 opende Gedeputeerde Patrick van der Broeck van de provincie Limburg Landgoed Kasteelhoeve Cartils. Dit familiebezit ligt achter... (...)

natuurontwikkeling

2 februari 2015Partnercontract voor realisatie nieuwe natuur in Limburg

Bosgroep Zuid Nederland had voor 2014 een partnercontract afgesloten met de Provincie Limburg voor de realisatie van 40 hectare nieuwe natuur en... (...)

vacature

20 november 2014Maatregelenkaarten voor Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil de bedreigde plant- en diersoorten binnen Brabant behouden en hun leefgebieden herstellen. De Bosgroepen gaan voor... (...)

28 oktober 2014Aanleg en inrichting ecoduct Kempengrens

Al vele jaren wordt er gewerkt aan de aanleg van een ecoduct over de E34 (Antwerpen-Eindhoven). Dit ecoduct, genaamd Kempengrens, vormt een... (...)

25 juni 2014Natuurkwaliteitsimpuls de Meinweg

Aan de slag voor adder, heikikker en kamsalamander Een aantal jaren geleden werd door het Samenwerkingsverband Nationale Parken het ‘Manifest... (...)

25 juni 2014Mijlpaal natuurontwikkeling Limburg

Tijdens de regiobijeenkomst van Bosgroep Zuid Nederland op 9 mei jongstleden, hebben we stilgestaan bij een mijlpaal in de ontwikkeling van natuur in... (...)

2 juni 2014Van één naar twee vennen

Het Moseven is een ven gelegen ten noorden van Ossendrecht in de gemeente Woensdrecht. Het is eigendom van Waterwinbedrijf Evides en ligt binnen... (...)