Items met het label natuurherstel

2 februari 2021Wat komt er kijken bij ‘operatie steenmeel’?

Steenmeel wordt steeds vaker toegepast om arme, verzuurde bodems in bos- en natuurgebieden te helpen herstellen. Zo’n hersteloperatie vraagt niet... (...)

13 januari 2021Bijna 300.000 loofbomen en -struiken dragen bij aan duurzaam POP3-bosherstel in Brabant

We vertelden al regelmatig over de POP3-projecten die we samen met onze leden, provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor... (...)

9 december 2020IPO en ministerie LNV publiceren Uitvoeringsprogramma Natuur

Op 8 december 2020 zijn Rijk en provincies het eens geworden over de besteding van 3 miljard euro voor natuurherstel in de komende 10 jaar. Deze... (...)

9 december 2020Rijkssubsidieregeling Versneld Natuurherstel voor Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur

Op 30 november 2020 heeft het Ministerie van LNV de subsidieregeling Versneld Natuurherstel gepubliceerd. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven... (...)

15 april 2020Bosgroepen leveren input aan LNV voor uitvraag natuurherstel

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is momenteel druk bezig met het nieuwe ‘Programma Natuur’. In dit programma is 125... (...)

24 november 2019Heeft u vragen over het verspreiden van steenmeel?

De komende periode gaan we samen met onze leden intensief aan de slag met het verspreiden van steenmeel in enkele natuurgebieden. Het doel daarvan is... (...)

7 maart 2016Aan de slag met beheer van vochtige bossen

Recentelijk is er een nieuwe OBN-brochure verschenen, met als titel ‘Tussen verdrogen en nat gaan’. De brochure gaat over vochtige bossen, die... (...)

17 december 2015Succesvolle aanpak PAS in het Leudal

Bron: BIJ12 ‘Niet alles hoeft in één keer’ Succesvolle aanpak PAS in het Leudal Hoe breng je het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in... (...)

14 augustus 2015Voorbereidingen voor uitvoering PAS in het Leudal van start

Hebt u bezit in Natura 2000-gebied, dan krijgt u mogelijk met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te maken. De Bosgroepen kunnen hierbij... (...)

9 februari 2015Beekdalen verbinden voor de Kleine ijsvogelvlinder

Bosgroep Zuid Nederland is gestart met uitvoerende werkzaamheden in het kader van het projectplan ‘Beekdalen verbinden voor de Kleine... (...)