Items met het label klimaatmitigatie

15 mei 2020Draagt u ook bij aan 13000 hectare nieuw bos in Brabant?

Brabant heeft prachtige bossen, maar de gezondheid ervan staat onder druk. Om de problematiek aan te pakken heeft de provincie Noord-Brabant samen... (...)

17 februari 2020Brabantse bossenstrategie: meer én klimaatbestendiger bos van betere kwaliteit met een hogere biodiversiteit

Brabant heeft prachtige bossen, maar de gezondheid ervan staat onder druk. De provincie Noord-Brabant wil die problematiek aanpakken en heeft daarom... (...)

1 januari 2018Klimaatadaptatie: van bewustzijn naar ACTIE!

nderzoek CO2-uitstoot en de zorgwekkende impact daarvan op ons klimaat. Een bijzonder actueel onderwerp, dat met grote regelmaat in de media... (...)