Items met het label biodiversiteit

21 december 2021Waar passen nieuwe bossen voor klimaat en biodiversiteit?

Uitbreiding van het Nederlandse bosareaal staat hoog op de politieke agenda. Een deel van deze uitbreiding is gepland in het Natuurnetwerk Nederland... (...)

30 september 2020De transitie van donkergroen en donkergeel, naar 50 tinten groen; het platteland anno 2050!

Het vertrekpunt van project ‘Nieuwste Oogst - De Schakelkast’ was de EO-Wijersprijs, maar het ultieme doel lag veel breder. Namelijk, het... (...)

12 juni 202024 juni online werksessie Nationale Bossenstrategie voor gemeentes

Zoals u wellicht weet, werken de provincies en het ministerie van LNV momenteel aan het opstellen van de Nationale Bossenstrategie. Het gaat hierbij... (...)

15 mei 2020Draagt u ook bij aan 13000 hectare nieuw bos in Brabant?

Brabant heeft prachtige bossen, maar de gezondheid ervan staat onder druk. Om de problematiek aan te pakken heeft de provincie Noord-Brabant samen... (...)

23 april 2020“Een eiland van biodiversiteit”, landgoedbeheer anno 2020

Een bevlogen lid van de Bosgroepen vertelde zijn bijzondere verhaal over het beheren van een landgoed.  Frans op zijn favoriete plek van het... (...)

31 maart 2020Bosgroepen supporter Deltaplan biodiversiteitsherstel; natuurverlies ombuigen naar herstel!

De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat snel; zowel zichtbaar als onzichtbaar. De impact boven de grond, in de bodem én onder het... (...)

23 maart 2020Het bos in met… Chris Sandkuijl, gemeente Valkenswaard

In deze rubriek gaan we het bos of veld in met een lid of medewerker van de Bosgroepen. Aan de hand van vijf vragen leren we meer over een specifiek... (...)

17 februari 2020Brabantse bossenstrategie: meer én klimaatbestendiger bos van betere kwaliteit met een hogere biodiversiteit

Brabant heeft prachtige bossen, maar de gezondheid ervan staat onder druk. De provincie Noord-Brabant wil die problematiek aanpakken en heeft daarom... (...)

16 november 2019Steenmeel helpt bij duurzaam POP3-bodemherstel in Brabantse natuurgebieden

Door de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak van industrie, landbouw en verkeer is de bodem in veel Brabantse natuurgebieden ernstig verzuurd. De... (...)

11 november 2019POP3 Herstel Natuur en Biodiversiteit Turfven, Schapengracht en Gorp en Roovert

Een groot deel van de natuur in Noord-Brabant is aangetast of heeft het moeilijk door stikstofdepositie. Dat betekent dat de flora en fauna zwaar... (...)