Items met het label biodiversiteit

17 februari 2020Brabantse bossenstrategie: meer én klimaatbestendiger bos van betere kwaliteit met een hogere biodiversiteit

Brabant heeft prachtige bossen, maar de gezond ervan staat onder druk. Via de bosstrategie wil de provincie Noord-Brabant die problematiek aanpakken.... (...)

16 november 2019Steenmeel helpt bij duurzaam POP3-bodemherstel in Brabantse natuurgebieden

Door de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak van industrie, landbouw en verkeer is de bodem in veel Brabantse natuurgebieden ernstig verzuurd. De... (...)

11 november 2019POP3 Herstel Natuur en Biodiversiteit Turfven, Schapengracht en Gorp en Roovert

Een groot deel van de natuur in Noord-Brabant is aangetast of heeft het moeilijk door stikstofdepositie. Dat betekent dat de flora en fauna zwaar... (...)

7 november 2019POP3 Hydrologisch herstel natuurterreinen de Tachtig Bunder en de Reten

Een groot deel van de natuur in Noord-Brabant is aangetast of heeft het moeilijk. Dat betekent dat de flora en fauna zwaar onder druk staan.... (...)

3 oktober 2019Klimaatmanifest Particuliere Landgoederen gelanceerd

Op 3 oktober werd tijdens de Landgoeddag op het mooie Landgoed Vilsteren het manifest Klimaatrobuuste landgoederen gelanceerd. Met het Manifest geven... (...)

12 december 2018Eco2eco: Hoe de focus op kwaliteitshout het verschil kan maken voor bosgebonden biodiversiteit

Uitwerken hoe economie en ecologie hand in hand kunnen gaan in het bos; het is de primaire doelstelling van eco2eco. Laten zien hoe je met duurzaam... (...)

2 december 2018POP3 bosherstel van start: aanplant ruim 348.000 bomen en struiken met ‘rijk strooisel’

Een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof die neerslaat uit de lucht. De gevolgen daarvan zijn groot.... (...)

15 november 2018Monitoring brengt effecten van POP3-maatregelen in beeld

Met de verschillende projecten binnen POP3 willen we een drietal doelstellingen realiseren. Het stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit.... (...)

17 oktober 2018‘Natuur onder hoogspanning’ op de Beegderheide

De hoogspanningsverbindingen van TenneT bevinden zich door heel Nederland en Duitsland en hebben in meer of mindere mate effect op de natuur.... (...)

20 oktober 2016Na 15 jaar is Limburg een nieuw landgoed rijker

In Houthem, gemeente Valkenburg, startte de familie Schaepkens 15 jaar geleden met de ontwikkeling van een nieuw landgoed. De Bosgroep ondersteunt de... (...)