Symposium over voedselbossen en agroforestry groot succes!

Publicatiedatum: 19 maart 2019

We kijken terug op twee zeer geslaagde bijeenkomsten ‘Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied’!

Dank aan alle partners, sprekers en deelnemers!

Toen we eind vorig jaar de voorbereidingen troffen voor een symposium ‘Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied’ op 31 januari, konden we niet vermoeden dat we krap 3,5 week later nóg een editie zouden organiseren. Maar de bijeenkomst van 31 januari zat binnen no-time vol. En met ruim 60 mensen op de reservelijst, besloten we ons best te doen om op korte termijn een tweede editie te realiseren. Die vond plaats op 26 februari. Ook dit keer zaten we binnen enkele dagen aan het maximale aantal deelnemers. Dat geeft wel aan hoe groot de interesse in dit onderwerp is. Een korte terugblik leek ons dan ook absoluut de moeite waard. Daarnaast vindt u hieronder de presentaties die zijn gegeven, voor een impressie van hetgeen verteld is.

De bijeenkomst was bedoeld voor diegenen die benieuwd zijn naar de mogelijkheden van voedselbossen, agroforestry, nieuwe natuur of extensieve begrazing in het landelijk gebied.
Voor mensen die meer willen weten over de aanleg van nieuwe natuur, een meer extensieve bedrijfsvoering en/of een duurzame voedsel- of houtproductie door de integratie van bomen en struiken. De deelnemers kwamen uit allerlei windrichtingen en disciplines. Van particulieren die graag iets met voedselbossen willen op hun terrein, tot agrariërs die nadenken over de kansen van agroforestry binnen hun onderneming. Het leverde waardevolle discussies op tijdens de presentaties én mooie gesprekken tijdens de lunch en borrel. Opvallend was het enthousiasme bij iedereen en de plannen die opborrelden na het bijwonen van de presentaties. Plannen die in de toekomst wellicht zullen leiden tot de realisatie van duurzame projecten die een verbinding kunnen vormen tussen natuur, voedselproductie, CO2 opslag, educatie, beleving, bewustwording en nog veel.  Mooi vertrekpunt dat werd benoemd: wat wil ik, wat heb ik en wat kan ik? En van daaruit samen bedenken, ontdekken, én doen. Dat er volop mogelijkheden en interessante kansen zijn is in ieder geval duidelijk!

Boeiende presentaties

Tijdens deze dag namen de verschillende sprekers de deelnemers mee in de kennis en ervaring die men inmiddels heeft opgebouwd. De mooie praktijkvoorbeelden, de uiteenzetting van kansen en uitdagingen en de mogelijkheid tot het stellen van vragen bracht menigeen inspiratie. Hieronder een overzicht van de presentaties. Door te klikken op de link in de tekst, opent u de presentatie.

  1. Groeien die bomen tot in de hemel dan? Werken aan een verdienmodel (Wouter van Eck)
  2. Veehouders en de toekomst? Maatregelen voor ondersteuning, binnen en buiten het NNB (Martien van Bavel, ondersteuningsnetwerken veehouderij; samen met René de Bont, Brabants Particulier Grondbezit)
  3. Agroforestry, goed voor bodem en boer. Theorie en praktijk (Piet Rombouts, Rombouts Agroecologie, John Heesakkers, bosboer Mariahout)
  4. Lopende onderzoeken en eerste resultaten rondom agroforestry breed (Fogelina Cuperus/Wijnand Sukkel,
    Wageningen University & Research)
  5. Een voedselbos; wat is het, hoe ziet het eruit en wat zijn de voordelen? Uitleg aan de hand van praktische voorbeelden (John Vermeer, Vermeer Duurzame Diensten)
  6. Bosaanleg, van idee naar uitvoering (Vincent Lokin, Arboribus Silva; Toine van der Heijden, particulier; Twan van Alphen, Bosgroep Zuid Nederland)
  7. Agroforestry, werken aan een verdienmodel (Jeroen van IJzerloo, financieel adviseur 5voor1)

Meer informatie?

Artikel
Wilt u nog iets meer lezen over dit onderwerp? Lees dan dit artikel op https://bosgroepen.nl/kansen-voor-voedselbossen/

Factsheet WUR
Ook interessant is de factsheet van de WUR over ‘Bomen planten op landbouwgrond’; wetten en regels die van toepassing zijn. http://edepot.wur.nl/454070

Website Green Deal Voedselbossen
Op 15 maart 2019 hebben de ondertekenaars van de Green Deal Voedselbossen hun website gelanceerd www.greendealvoedselbossen.nl

De website weerspiegelt de inzet van een samenwerking tussen overheden, koplopers, onderzoekers en faciliterende partijen om het areaal voedselbossen te vergroten. Op de website is informatie te vinden over de green deal zelf, over praktijkvoorbeelden en de mensen achter de voedselbossen, over onderzoek en over doorbraken in het oplossen van knelpunten in wet- en regelgeving.

Heeft u nog vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of bent u benieuwd naar de mogelijkheden op uw terrein(en) en wilt u graag een advies of meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit symposium werd georganiseerd door Bosgroep Zuid Nederland met medewerking van:
Groen Ontwikkelfonds Brabant Ondersteuningsnetwerken veehouderij Wageningen University & Research 5voor1, Activerend Advies Vermeer Duurzame Diensten Rombouts Agroecologie Arboribus Silva John Heesakkers Toine van der Heijden.

 

 

 

Samenwerkende partners zijn Brabants Particulier Grondbezit, Limburgs Particulier Grondbezit

 

labels: , , ,

gerelateerd