Succesvolle aanpak PAS in het Leudal

Publicatiedatum: 17 december 2015

Bron: BIJ12

‘Niet alles hoeft in één keer’

Succesvolle aanpak PAS in het Leudal

Hoe breng je het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in praktijk? In het Leudal besloot Bosgroep Zuid Nederland in 2012 tot een gezamenlijke zoektocht met alle belanghebbenden. Inmiddels is het gelukt om met alle partijen overeenstemming te bereiken over de uitvoering van herstelmaatregelen. Van provincie tot agrariërs en van Staatsbosbeheer tot particuliere grondeigenaren- iedereen is tevreden. Hoe krijg je dat voor elkaar?

In Midden-Limburg, aan de westkant van de Maas, ten noordwesten van Roermond, ligt het Leudal. Het bosrijke landschap met diep ingesneden beekdalen is een Natura 2000-gebied. Grondeigenaren hebben daarom te maken met het Programma Aanpak Stikstof en de herstelmaatregelen die moeten zorgen voor een gezond natuurgebied. Voor het Leudal betekent het dat 300 hectare naaldbos langzamerhand plaats gaat maken voor loofbos. Zo wordt verdroging van de beekdalen tegengegaan. Leon van den Berg, ecoloog bij Bosgroep Zuid Nederland: ‘Dat was in het begin best moeilijk om uit te leggen, met name aan particuliere rondeigenaren. De herstelmaatregelen zijn namelijk niet meteen zichtbaar. Bovendien zie je het effect niet in het bos, maar in de beekdalen. Daar komt nog bij dat het dertig tot vijftig jaar duurt voordat de bomen in zo’n loofbos een beetje volume hebben.’

Aanloop

Collega Johan Arts, regiomanager Noord Limburg, is dan ook blij met de drie jaar aanlooptijd. ‘In 2012 werden we betrokken bij het Natura 2000-beheerplan van het Leudal. Op het moment dat we die plannen gingen vertalen in concrete maatregelen voor de particuliere grondeigenaren, hadden we alle partijen die we door het beheerplan al kenden dan ook snel bij elkaar. Behalve de provincie Limburg waren dat de gemeente Leudal, Staatsbosbeheer, een aantal grondeigenaren en de Studiegroep Leudal, een groep vrijwilligers met veel deskundigheid over natuurwaarden. Johan Arts: ‘Als Bosgroep hebben we een groot en divers netwerk. We kunnen dus goed de samenhang tussen en de gevolgen van herstelmaatregelen overzien.’

Emotie

Bosgroep Zuid Nederland heeft heel bewust tijd en ruimte ingebouwd. Johan Arts: ‘We hebben aangegeven dat bosomvorming een zaak van de lange adem is en niet iets wat je in één beheerperiode van zes jaar doet. Eerder in twee of drie. Niet alles hoeft in één keer. Zo zet je eigenaren ook niet het mes op de keel. Bij particulieren speelt ook emotie een rol. Grond is vaak al generaties in de familie, bomen zijn door ouders of grootouders gepland. Mensen hebben daarom tijd nodig om beslissingen te nemen. Je moet helder maken wat de maatregelen betekenen in hun specifieke situatie. Daar heb je meer dan één gesprek voor nodig.’

Belangen verenigen

Directeur Arno Neijts van Bosgroep Zuid Nederland benadrukt dat het belangrijk is om de verschillende belangen te verenigen. ‘Natuurlijk, die afstemming is een flinke investering. Collega’s als Leon en Johan besteden daar veel tijd aan. Maar het werkt opbouwend, de insteek is positief. Je bent veel meer tijd kwijt als het niet lukt om tot overeenstemming te komen. Dan moet je gaan repareren of kom je in een fase dat je maatregelen moet afdwingen. Daar is uiteindelijk niemand bij gebaat.’

labels: ,

gerelateerd