Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering 22 juni 2017

Publicatiedatum: 8 juni 2017

De Raad van Toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland organiseren op 22 juni de 35e Algemene Ledenvergadering. De vergadering begint om 13.00 uur.  Locatie is de Herkenbosche Golf & Country Club, Stationsweg 100, 6075 CD in Herkenbosch.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar c.albers@bosgroepen.nl onder vermelding van ’35e ALV.’ Vermeld daarbij uw naam, aantal personen en of u gebruik wilt maken van de lunch.

Vergaderstukken

U kunt hier de vergaderstukken downloaden:
Klik hier voor het concept jaarverslag 2016
Klik hier voor het verslag van de 34e algemene ledenvergadering 2016

Voor de leden is een volledig jaarverslag 2016 op te vragen bij Celesta Albers tel. 040-2066360 of c.albers@bosgroepen.nl.

Agenda

Aanvang: 13:00 uur
Zaal open: 12:00 uur (broodjes aanwezig)

Programma-onderdeel 1: Algemene Ledenvergadering

1. Opening door de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht dhr. V. Lokin.
2. Mededelingen
3. Verslag van de 34e ALV* Bosgroep Zuid Nederland
4. Concept jaarverslag 2016 *
5. Rondvraag
6. Sluiting ALV

Programma-onderdeel 2: Projecten en activiteiten in onze regio’s ( 14.10u)
Programma-onderdeel 3: Beheer, ontwikkeling en onderzoek in NP de Meinweg (14.30u)
– Presentatie 1: Wethouder C. Wolfhagen => Gemeentelijke ambities in een Nationaal Park
– Presentatie 2: Dhr. Lenders => Natuuronderzoek en natuurkwaliteit in NP de Meinweg
– Ondertekenen Beheerovereenkomst 2017 -2022 Gemeente Roerdalen  – Bosgroep Zuid Nederland
Programma-onderdeel 4: Excursie (15.00u)
–  De Luzenkamp
Programma-onderdeel 5: Afsluiting met een drankje (ca. 17.00u)

labels:

gerelateerd