Soortenrijk bos op voormalige landbouwgrond

Publicatiedatum: 23 oktober 2022

Kennisnetwerk OBN stelde recent een leidraad op voor soortenrijk bos op voormalige landbouwgrond. Verschillende (bos)ecologen van Bosgroep Zuid Nederland droegen bij aan het onderzoek onder de paraplu van Kennisnetwerk OBN, en in samenwerking met partners Wageningen Environmental Research, B-WARE en Universiteit Gent. Het rapport dat uit het onderzoek volgde, biedt een leidraad en praktische tips voor soortenrijk bos op voormalige landbouwgronden. Nieuw bos, een opgave vanuit de Bossenstrategie, dat niet alleen CO2 opslaat maar ook een grote soortenrijkdom met zich meebrengt.

Meer informatie

Het volledige artikel over het onderzoek is te lezen op Nature Today (bron: Kennisnetwerk OBN, Sofia Opfer)
Het Rapport ‘Naar een strategie voor ontwikkeling van soortenrijke bossen op voormalige landbouwgronden’ is te downloaden via de website van Kennisnetwerk OBN.
Maaike de Graaf en Leon van den Berg, ecologen bij Bosgroep Zuid Nederland, gaven tijdens de afgelopen Beheerdersdag een presentatie over het onderzoek. Deze (pdf) is nog terug te zien op de Terugblik-pagina van de Beheerdersdag.

labels: , , ,

gerelateerd