‘Sociaal beheer’

Publicatiedatum: 11 februari 2015

Bij Bosgroep Zuid Nederland staan het betrekken van de omgeving en het inzetten van vrijwilligers en organisaties uit het sociaal-maatschappelijke veld al jaren hoog op de agenda bij de uitvoering van beheer en projecten. Vooruitlopend op de Participatiewet zijn nieuwe mogelijkheden hiervoor verkend en zijn de eerste succesvolle voorbeelden een feit.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Vanaf die datum zijn gemeentes verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben (‘werken naar vermogen’). Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Participatiewet hebben verschillende gemeentes Bosgroep Zuid Nederland verzocht om de mogelijkheden te verkennen om de inzet van ‘social return’ in projecten en beheer te optimaliseren. De Bosgroep heeft samen met diverse partijen en het Citaverde de mogelijkheden in alle openheid verkend. Insteek van de Bosgroep was om samen met alle partijen levensvatbare businessmodellen te ontwikkelen met een meerwaarde voor alle betrokken partijen.

De verkenning heeft inmiddels geleid tot een structurele samenwerking met Betere Buren BV in de gemeente Brunssum en de inzet van medewerkers van de voormalige Licom in de gemeente Kerkrade. Met de ondertekening van een intentieverklaring met Risse-Westrom Groen en de inzet van haar medewerkers bij het onderhoud van landschapselementen in de gemeente Weert worden de eerste concrete stappen voor de realisatie van ‘social return’ in het Midden-Limburgse beheer binnenkort gezet. De exacte datum voor de ondertekening van de intentieverklaring is nog niet bekend. Mocht u op de hoogte gehouden willen worden over deze activiteit, neem dan contact op met Jos Truijen (06 – 134 38 965).

labels: ,

gerelateerd