SNL-nieuws: uitbetalingen in 2020, veldcontroles en webportaal

Publicatiedatum: 28 mei 2020

Uitbetalingen subsidies SNL in 2020

Gewoontegetrouw betaalt de Unie van Bosgroepen in de maand mei de beheersubsidie SNL door aan de deelnemers van de SNL-aanvragen (vanwege de huidige omstandigheden kan dat dit jaar in sommige gevallen uiterlijk de eerste week van juni zijn) Dit jaar zijn er twee nieuwe ontwikkelingen in deze doorbetaling, die we graag even toelichten.

De uitbetaling gebeurt vanaf 2020 niet via de rekening van de Unie van Bosgroepen, maar vanaf de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Bosgroepen. In voorgaande jaren hebben diverse leden van de Bosgroepen aangegeven dat zij de SNL subsidiegelden graag afgescheiden willen zien van het vermogen van de Unie. De Bosgroepen hebben deze wens onderkend, evenals de provincies als subsidieverstrekker. Daarom hebben de Bosgroepen een aparte Stichting in het leven geroepen met een eigen rekeningnummer. Deze Stichting Beheer Derdengelden Bosgroepen ontvangt de subsidie en betaalt deze door aan de leden, namens de Unie. Als het goed is, merkt u daar verder niets van, behalve dat uw beheersubsidie dit jaar vanaf een ander rekeningnummer is overgemaakt. Inhoudelijk en qua hoogte van de bedragen heeft deze wijze van uitbetalen geen gevolgen voor u.
Daarnaast hebben de Bosgroepen de informatie over de betaling van de beheersubsidie dit jaar digitaal* verstuurd. Voorheen ontving u per post een zogenaamde creditfactuur. Vanaf dit jaar ontvangt u per e-mail een uitbetalingsbrief. Formeel is een doorbetaling van een subsidie immers geen facturatie. De accountant heeft aangegeven dat een toelichtende brief bij het uitbetalen voldoende is. In deze brief kunt u duidelijk zien voor welke aanvraag u het bedrag ontvangt. Als u terreinen in meerdere aanvragen heeft zitten, ontvangt u dus meerdere brieven.

Veldcontroles SNL

Dé belangrijkste voorwaarde om de beheersubsidie SNL te ontvangen, is de verplichting om het beheertype op de terreinen waarvoor u subsidie ontvangt, in stand te houden. En de verplichting om het terrein open te stellen voor recreatie tussen zonsopkomst en zonsondergang voor tenminste 358 dagen per jaar. De Bosgroepen controleren via veldcontroles of SNL-deelnemers zich aan deze verplichtingen houden. Als wij bij een dergelijke veldcontrole een tekortkoming constateren, zal de regiobeheerder zo snel mogelijk contact met u opnemen om te kijken wat er aan de hand is. Mocht u zelf constateren dat het door omstandigheden niet lukt om het beheertype in stand te houden of het terrein open te stellen, dan dient u hiervan zelf uw Bosgroep op de hoogte te stellen.

Intern zijn de Bosgroepen bezig om de verwerking van de veldcontrolegegevens te optimaliseren; dus ook de vastlegging dat verplichtingen goed worden nagekomen. Deze vastlegging was een belangrijk aandachtspunt bij de externe audit van de Stichting Certificering. Met een goed werkend veldcontrolesysteem kunnen we borgen dat u en wij onze taken binnen de subsidie SNL goed uitvoeren. Samen staan we immers voor het behoud van onze natuurgebieden!

Webportaal SNL

Tot nu toe ontvangen onze leden de meeste informatie over SNL via de post, zoals uw aanvraagkaart en het beheereenheden-overzicht. Vaak is direct, digitaal inzicht door het SNL-lid in de relevante documenten wenselijk. Omdat de tijd niet stil blijft staan en ook vanuit onze duurzaamheidsambitie, werken de Bosgroepen aan het ontwikkelen van een webportaal voor de SNL-subsidies. Dat betekent dat u over een tijdje digitaal inzicht krijgt in uw lopende aanvragen, inclusief beheertypen met oppervlakte en uit te betalen subsidiebedragen per jaar. Daarnaast zal het voor u mogelijk zijn om rapportages te downloaden, zoals de aanvraagkaart of de overzichtstabel. Ook hopen we dat de jaarlijkse NAW controle via het webportaal kan gaan plaatsvinden. Op dit moment wordt het webportaal intern door de Bosgroepen getest. Zodra het webportaal online gaat, ontvangt u uiteraard nader bericht.

*Leden zonder (bij ons bekend) e-mailadres ontvangen de brief nog per post.

labels: , ,

gerelateerd