Eerste regiobijeenkomst 2017 in de groenste gemeente van Nederland zeer drukbezocht

regiobijeenkomst juni 2017

Publicatiedatum: 25 augustus 2017

In mei was de eerste regiobijeenkomst van dit jaar. Dit keer in Lieshout, een van de kerkdorpen van gemeente Laarbeek. Een mooie setting, aangezien de gemeente vorig jaar werd uitgeroepen tot de groenste gemeente van Nederland. Bovendien sloten ze onlangs een nieuwe beheerovereenkomst af met Bosgroep Zuid Nederland voor al haar bos- en natuurterreinen. Uniek aan deze overeenkomst is de prominente rol van vrijwilligersorganisaties en inzet van social return binnen het beheer. Genoeg redenen dus om juist hier onze regiobijeenkomst te houden.

Een grote opkomst

En die mening werd onmiskenbaar gedeeld. Ondanks de zonovergoten dag trok de regiobijeenkomst een volle zaal geïnteresseerde leden. Daarmee behoort deze regiobijeenkomst tot één van de drukst bezochte tot nu toe. Er werd gestart met lezingen van de beheermedewerkers van gemeente Laarbeek, de vrijwilligers van Stichting Laarbeeks Landschap en IVN Laarbeek en de Bosgroep.

Een goede samenwerking als basis

De lezingen gaven een indruk van hoe het groenbeheer wordt georganiseerd, inclusief de rol die vrijwilligersorganisaties vervullen. Opvallend was dat alle vier de lezingen dezelfde essentie overbrachten. 
Namelijk, dat een goede samenwerking cruciaal is. In onze lezing vertelden we ook over de mogelijkheden en ervaringen als het gaat om het inzetten van social return binnen het beheer. Dit principe is groeiende binnen beheerwerkzaamheden en ook gemeente Laarbeek heeft te kennen gegeven sociaal rendement in te willen zetten in haar groenbeheer. Een goede samenwerking met vrijwilligersorganisaties is ook hier essentieel.

Veldbezoek aan bijzondere natuurparels

Na afloop van de lezingen werden twee bijzondere natuurparels bezocht. Het eerste natuurterrein was het Moorselen. Een gebied dat bestaat uit goed ontwikkelde natte schraalgraslanden inclusief bijzondere flora. Vervolgens gingen we via het vochtige Broekbos en visvijver Herendijk naar Patrijzenveld Elsduin. Dit terrein is één van de ‘ecologische stapstenen’ binnen de gemeente, waarbij inrichting en beheer zijn gericht op de patrijs, de Laarbeekse ambassadeursoort voor biodiversiteit. De enthousiaste verhalen van de vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Lieshout-Mariahout en de Bosgroep maakten het veldbezoek extra boeiend.

Een goede afsluiting van een succesvolle dag

Bij terugkomst in Bavaria Brouwerijcafé werd deze succesvolle dag afgesloten met een borrel. Alle aanwezigen kregen een zakje bloem- en kruidenzaad van de gemeente Laarbeek en het boek ‘Twaalf boslessen’ mee als herinnering.

De volgende regiobijeenkomst staat alweer gepland. 19 oktober zijn we te gast bij GAIAZoo in Kerkrade, met eveneens een interessant programma. Binnenkort ontvangen alle leden hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

labels:

gerelateerd