Provincie Noord-Brabant wijst 6 miljoen POP3 subsidie toe aan Bosgroep Zuid Nederland

Publicatiedatum: 15 december 2017

Goed nieuws! Maanden van hard werken en intensieve voorbereiding hebben hun vruchten afgeworpen! De officiële beschikking voor de door ons aangevraagde POP3 subsidie is binnen! Dat betekent dat we ongeveer 6 miljoen aan POP3 bos- en heidesubsidie hebben verworven, te besteden in werkgebied Noord-Brabant!

Bossen rijker maken en verhogen heidekwaliteit

We gaan in totaal met ongeveer 1500 hectare aan de slag. Het voornaamste doel is bossen rijker maken door bodemverbetering, onder andere door middel van inplanting van rijk-strooiselsoorten en het aanbrengen van steenmeel. Daarnaast is het verhogen van de kwaliteit van de Brabantse heide een belangrijke doelstelling.

Van onderzoek tot en met de uitvoering

Via onderzoek en monitoring selecteren we eerst de meest effectieve maatregelen, waarna we vervolgens ook de uitvoering realiseren. Een mooie kans voor onze Brabantse leden een groot stuk natuur in Noord-Brabant!

De komende maanden gaan we echter eerst aan de slag met het verder uitwerken en invullen van de plannen. Zodra precies duidelijk is wat er binnen POP3 allemaal gaat gebeuren, leest u daar in onze nieuwsbrief ongetwijfeld meer over.

Mede mogelijk gemaakt door

De maatregelen worden medegefinancierd door ELFPO en Provincie Noord-Brabant, in het kader van het programma POP3 Brabant, herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


labels:

gerelateerd