Beekdalen verbinden voor de Kleine ijsvogelvlinder

Publicatiedatum: 9 februari 2015

Bosgroep Zuid Nederland is gestart met uitvoerende werkzaamheden in het kader van het projectplan ‘Beekdalen verbinden voor de Kleine ijsvogelvlinder’. Deze mooie, vrij schaarse dagvlinder komt voor op open plekken en in bosranden van vochtige tot natte loofbossen met Wilde kamperfoelie. In de jaren ’90 is deze vlinder sterk achteruit gegaan, voornamelijk als gevolg van verdroging van bossen. Inmiddels is de verdroging in veel gebieden grotendeels opgelost maar is de situatie dusdanig dat deze gebieden ongeschikt zijn geworden voor de Kleine ijsvogelvlinder.

In het projectplan is gekeken naar verbindingszones in de beekdalen van de Dommel, de Kleine Dommel, de Sterkselsche Aa en de Astense Aa om potentieel geschikte leefgebieden van de Kleine ijsvogelvlinder met elkaar te verbinden. Op basis hiervan heeft Bosgroep Zuid Nederland concrete maatregelenplannen opgesteld om de gewenste verbindingen tussen de Kleine Dommel en het natuurgebied Sang en Goorkes te realiseren. Voor de uitvoering hiervan is Leefgebiedensubsidie bij Provincie Noord Brabant verkregen.

Recent zijn in de bosranden langs de A67 en het Eindhovens kanaal inhammen gemaakt waardoor structuurvariatie is vergroot. Enkele jaren geleden is dit in het bosgebied het Groot Goor ook gebeurd. Voor het voorjaar worden in de bosranden struiken aangeplant die dienen als nectarbron. Later dit jaar worden ook de bosranden en bosjes in het Dommeldal en in Sang en Goorkes aangepakt. Van deze maatregelen profiteert niet alleen de Kleine ijsvogelvlinder, maar ook andere vlindersoorten als Oranjetipje, Groot dikkopje, Eikenpage en Groentje. Daarnaast is een grotere structuurvariatie van belang voor amfibieën en reptielen als Levendbarende hagedis, vogels als Grasmus en Grauwe vliegenvanger, en kleine marterachtigen en vleermuissoorten.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, Landgoed de Weijer en Waterschap De Dommel en de gemeenten Geldrop-Mierlo, Eindhoven en Helmond.

labels: , , ,

gerelateerd