Heeft u zich al aangemeld voor de algemene ledenvergadering op 7 december?

Publicatiedatum: 10 november 2017

De Raad van Toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 36e algemene ledenvergadering op donderdag 7 december a.s. om 13.00 uur in Restaurant de Zwaan,  Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS in  Borkel en Schaft. We zijn deze ALV te gast bij de gemeente Valkenswaard. Bosgroep Zuid Nederland is al vele jaren de dagelijkse beheerder van bos en natuur in deze gemeente. Naast het beheer van de bossen en de inrichting van nieuwe natuur is de Bosgroep betrokken bij het beheer van de Malpie. Dit heideterrein is onderdeel van het Natura 2000 gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Natuurmonumenten. Over de bos- en natuurgebieden van de gemeente Valkenswaard is op dit moment meer dan genoeg te vertellen en te laten zien. Vandaar dat we op 7 december ook het terrein ingaan.

Agenda

Zaal open: 12:00 uur (broodjes aanwezig)
Aanvang: 13.00 uur

Programma-onderdeel 1: Algemene ledenvergadering

 • Welkomstwoord mevrouw Tindemans-van Tent, wethouder gemeente Valkenswaard
 • Opening, vaststellen agenda en mededelingen
 • Verslag van 34e en 35e ALV Bosgroep Zuid Nederland
 • Begroting 2018
 • Tarieven en contributie handhaven voor 2018
 • Voordracht mevrouw A. Callewaert als Lid Raad van Toezicht Bosgroep Zuid Nederland.
 • Rondvraag
 • Sluiting ALV

Programma-onderdeel 2: Projecten en activiteiten in onze regio’s
Programma-onderdeel 3: Excursie, terreinbezoek De Malpie
Programma-onderdeel 4: Afsluiting met een drankje

Denkt u aan gepaste kleding en schoeisel!

U komt toch ook?

Wij verwelkomen u graag op de ALV van 7 december aanstaande. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar c.albers@bosgroepen.nl onder vermelding van ’36e ALV’. Wij vragen u om bij uw aanmelding uw naam en aantal personen door te geven en of u gebruik wilt maken van de lunch.

Vergaderstukken

De vergaderstukken zijn hier te downloaden.

 • Verslag van 34e ALV Bosgroep Zuid Nederland
 • Verslag van 35e ALV Bosgroep Zuid Nederland
 • Begroting 2018

 

labels:

gerelateerd