Professioneel bosbeheer én sociaal rendement op de Maashorst

Publicatiedatum: 18 mei 2015

Sociaal rendement, ook wel, ‘social return on investment’ genoemd, is de winst die een investering, naast het ‘gewone’ rendement, oplevert. Er wordt iets teruggegeven aan de maatschappij, bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvolle arbeid en/of kansen op werk te bieden. Ook in het beheer van bos en natuur is sociaal rendement te realiseren. Steeds meer leden van de Bosgroep vinden dit ook belangrijk en leggen dit expliciet vast in een beheerplan of beheerovereenkomst met de Bosgroep.

Het uitvoering geven aan sociaal rendement in het bosbeheer kan door de inzet van sociale werkvoorzieningsschappen, bijvoorbeeld bij de aanplant van bosplantsoen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de recente werkzaamheden op de Maashorst, gelegen in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden in Noord-Brabant. Hier wordt een grootschalig aaneengesloten natuurgebied ontwikkeld. Eigenaren en beheerders zetten in op de ontwikkeling van het huidige pioniersbos naar een meer natuurlijk bos. Eén van de maatregelen hierbij is het inbrengen van boomsoorten die nu nog nauwelijks of niet in het bos voorkomen, bijvoorbeeld winterlinde, wintereik en haagbeuk, waardoor de natuurlijke ontwikkeling van het bos wordt gestimuleerd. Onder begeleiding van Bosgroep Zuid Nederland plantten medewerkers van het werkvoorzieningsschap IBN afgelopen winter circa 15.000 boompjes in de bossen van de Maashorst.

In bos- en natuurbeheer zijn er altijd werkzaamheden die door gespecialiseerde aannemers uitgevoerd moeten worden; denk aan plaggen van heide, het dempen van sloten of een oogst van zwaar hout. Maar het vrijzetten van jonge aanplant, het verwijderen van bosopslag op de heide en het onderhoud van paden zijn werkzaamheden die ook door andere groepen uitgevoerd kunnen worden en sociaal rendement kunnen opleveren.

Steeds vaker krijgt de Bosgroep van leden het verzoek om werkzaamheden die zich daarvoor lenen te realiseren met sociaal rendement. De Bosgroep werkt in Noord-Brabant en Limburg dan ook meer en meer samen met werkvoorzieningsschappen, praktijkopleidingen en scholen, en lokale vrijwilligersgroepen zoals IVN, scouting, buurtverenigingen en hakhoutbrigades. Vaak Omdat professioneel bos- en natuurbeheer en sociaal rendement zeker samen kunnen gaan!

labels: , , ,

gerelateerd