Heeft u post voor Bosgroep Zuid Nederland?

Publicatiedatum: 2 november 2017

De postbus komt te vervallen

Omdat we merken dat we de inkomende post steeds vaker digitaal ontvangen, is besloten om de postbus niet langer meer te gebruiken. Digitaal gaat de verwerking van poststukken niet alleen sneller en eenvoudiger, we besparen bovendien met zijn allen flink wat papier. 

Gewone poststukken

We vragen u daarom uw post aan Bosgroep Zuid Nederland vanaf nu te mailen naar postbus@bosgroepzuid.nl of direct naar uw contactpersoon.
Is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u de post naar ons bezoekadres sturen: Huisvenseweg 14, 5591 VD in Heeze.

Facturen

Uw facturen kunt u per mail sturen naar factuur@bosgroepzuid.nl  onder vermelding van het projectnummer en de naam van de opdrachtgever binnen de Bosgroep. Deze gegevens vindt u in de opdrachtbrief.

Verwijdert u ons postadres ook uit uw systeem? Alvast dank voor uw medewerking.