POP3 bosherstel van start: aanplant ruim 348.000 bomen en struiken met ‘rijk strooisel’

Publicatiedatum: 2 december 2018

Een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof die neerslaat uit de lucht. De gevolgen daarvan zijn groot. Bodem, grond- en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen sneller uit de bodem. Bomen en planten hebben het daardoor moeilijk of verdwijnen en de voortplantings- en voedselmogelijkheden voor dieren nemen af. De problematiek vindt zijn oorsprong vooral in de stikstofuitstoot van industrie, verkeer en de agrarische sector. Om het platteland te innoveren en verduurzamen is het EU-plattelandsontwikkelings-programma (POP) opgesteld.

POP3: bouwen aan herstel, kwaliteit en biodiversiteit

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Noord-Brabant is inmiddels gestart. POP3 kent drie basisdoelstellingen. De achteruitgang stoppen van de biodiversiteit als gevolg van stikstof; het duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen; en het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie, zodat biodiversiteit kan toenemen. POP3 biedt onder andere financiële steun aan herstelprojecten, zoals de bos- en heidemaatregelen waarmee Bosgroep Zuid Nederland de komende drie jaar in vijf Brabantse gebieden aan de slag gaat. In december begint fase 1 van de bosmaatregelen. Om de bosbodem te herstellen plant men ruim 348.000 boompjes en struiken met ‘rijk strooisel’.

Bosherstel begint bij de bodem

Deze aanplant is onderdeel van een compleet POP3-maatregelenpakket dat we gaan realiseren in de projectgebieden omgeving Maashorst, omgeving Oirschotse heide, Beersedal en Groote heide, omgeving de Kempen, omgeving Regte heide en omgeving Strabrechtse heide en Beuven. De bomen en struiken met ‘rijk strooisel’ hebben een belangrijke rol binnen het bosherstel. Met hun bladeren helpen ze de bosbodem weer voedzaam en gezond te maken. Ze dragen ook bij aan herstel van de mineralenbalans. Zo ontstaat een gezond, gevarieerd en weerbaar bos met kansen voor biodiversiteit. Er zijn meerdere ‘rijk strooisel’ soorten geselecteerd zoals de hazelaar, linde, veldesdoorn en haagbeuk.

Ruim 348.000 boompjes en struiken de grond in!

Dit 1e plantseizoen alleen al plant we binnen de vijf projecten ruim 348.000 nieuwe boompjes en struiken! Dat gebeurt vooral onder het bestaande bomenscherm. Om te kunnen planten maken we de plantplekken eerst vrij met een bosmaaier of kettingzaag. De verstoring in
het gebied is dus minimaal. Deze eerste plantfase staat gepland voor december 2018 tot maart 2019.


Meer weten over POP3 en deze projecten?

Wilt u graag meer informatie over deze vijf POP3 projecten. Neem dan een kijkje op de projectpagina van POP3.

POP 3 is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
“Europa investeert in zijn platteland”

labels: , , , , , ,

gerelateerd