Partnercontract voor realisatie nieuwe natuur in Limburg

natuurontwikkeling

Publicatiedatum: 2 februari 2015

Bosgroep Zuid Nederland had voor 2014 een partnercontract afgesloten met de Provincie Limburg voor de realisatie van 40 hectare nieuwe natuur en soortenmaatregelen. De 40 hectare nieuwe natuur zijn inmiddels voor een groot deel ingevuld en samen met de leden is hard gewerkt aan de voorbereiding en realisatie van de nieuwe natuur en soortenmaatregelen.

Naast particulieren konden ook organisaties zoals stichtingen en gemeentes gebruik maken van de subsidiemogelijkheden. Voor de realisatie van nieuwe natuur ontving men zowel subsidie voor de afwaardering van de gronden als voor de realisatie van inrichtingsmaatregelen. Voor gronden die nog geen natuur-bestemming hadden, maar die binnen de contouren van de ‘Goudgroene natuurzone’ in het POL 2014 zijn gelegen, kwam men in aanmerking voor subsidie voor de realisatie van nieuwe natuur. Voor gronden zonder natuur-bestemming binnen de contouren van een ‘Zilvergroene natuurzone’ bestonden tevens subsidiemogelijkheden.

Mocht u plannen of vragen hebben over de realisatie van nieuwe natuur, neem dan gerust contact op met Johan Arts (06 – 109 29 165). Er is nog beperkt ruimte voor realisatie binnen het lopende traject, maar vanwege het succes verkennen provincie en Bosgroep de mogelijkheden voor 2015 en verder.

labels: ,

gerelateerd