Voedselbossen en agroforestry

Publicatiedatum: 17 juni 2019

Als Bosgroepen verdiepen we ons graag samen met onze leden en (natuur)partners in nieuwe kansen en mogelijkheden. Een mooi voorbeeld zijn voedselbossen en agroforestry. De afgelopen periode vertelden we er al regelmatig over. Zo tekenden we de Greendeal Voedselbossen, werken we samen binnen het project Voedselbossen Zuidoost-Nederland, organiseerden we al enkele symposia over dit onderwerp én zijn we bezig met een aantal concrete projecten in het veld. Op deze projectenpagina verzamelen we alle beschikbare informatie en delen we met u wat we leren, zien en realiseren over dit boeiende onderwerp. En wilt u graag meer informatie hebben over de mogelijkheden van voedselbossen en/of agroforestry? Neem dan gerust contact met ons op.

Belangrijke documenten en linken

Reeds verschenen Bosgroepartikelen

  • Artikel verschenen op Nature Today over Agroforestry met een interessant voorbeeld van een ondernemer die de stap gewaagd heeft en zijn bedrijf omvormt.
  • Symposia voedselbossen en agroforestry groot succes Dat de interesse in dit onderwerp groot is bleek wel tijdens de symposia die we begin 2019 organiseerden. Binnen no-time zaten beide edities vol. Een korte terugblik leek ons dan ook absoluut de moeite waard. Daarnaast vindt u hier de presentaties die zijn gegeven, voor een impressie van hetgeen er verteld is. De bijeenkomst was bedoeld voor diegenen die benieuwd zijn naar de mogelijkheden van voedselbossen, agroforestry, nieuwe natuur of extensieve begrazing in het landelijk gebied
  • Bosgroepen tekenen Greendeal Voedselbossen Robuustere ecologische verbindingszones, een duurzamer landelijk gebied en bufferzones bij natuurnetwerken met behulp van voedselbossen en/of agroforestry?  Wij zien absoluut kansen en mogelijkheden voor onze leden, de flora én fauna!
  • Aan de slag met voedselbossen in Zuidoost-Nederland Op 1 januari is het project Voedselbossen Zuidoost-Nederland van start gegaan. Dit tweejarige project is een samenwerking van Brabantse en Limburgse partners. Denk daarbij aan overheden, waterschap, milieufederaties en middelbaar en hoger ‘groen’ onderwijs. Het gezamenlijke doel is het beantwoorden van vragen over voedselbossen.
  • Kansen voor Voedselbossen Het onderwerp Voedselbossen is ‘hot’ en er ontstaan steeds meer initiatieven in Nederland. De Bosgroepen zien ook kansen en mogelijkheden voor hun leden, vandaar ook dat we afgelopen september de Greendeal Voedselbossen tekenden. Via deze samenwerking dragen we als Bosgroepen bij aan het nodige onderzoek, het opbouwen van waardevolle kennisstructuren en praktische kennisdeling en werken we aan een zorgvuldige ontwikkeling van deze systemen.
    We delen graag wat laatste inzichten en presentaties met u uit recente symposia en bijeenkomsten.
  • Bomen en struiken inzetten voor duurzame voedselproductie? Op steeds meer plekken in Nederland zet men bomen en struiken in voor duurzame voedselproductie. Voedselbossen, agroforestry; termen die we inmiddels regelmatig horen. We zien deze trend terug in de landbouw, in of langs de rand van bestaande bossen en op braakliggende terreinen. Integratie van bomen en struiken kan op verschillende manieren en schaal en heeft veel voordelen. In deze nieuwe rol voor bomen ziet Bosgroep Zuid Nederland kansen voor verduurzaming van het landelijk gebied. Met name de landbouw kan daarbij een belangrijke rol gaan spelen.

 

labels: , ,

gerelateerd