Ontwikkelingsplan voor Bos- en Natuurterreinen Valkenswaard

Publicatiedatum: 6 juni 2019

De gemeente Valkenswaard is een grote beheerder in het hart van het Natuurgrenspark De Groote Heide. Het eigendom kenmerkt zich door grote variëteiten in terreintype, biotopen en voorkomende planten– en diersoorten.  Samen met de Bosgroep heeft Valkenswaard een ‘Integraal Ontwikkelingsplan Bos- en Natuurterreinen’ ontwikkeld voor de gebieden waarvan de gemeente eigenaar is. Het college van Valkenswaard heeft het plan inmiddels vastgesteld en dat betekent dat we als Bosgroep ook de komende jaren het duurzame bos- en natuurbeheer voor de gemeente Valkenswaard blijven uitvoeren. Zo werken we samen verder in en aan de ruim 960 hectare bossen, natuurterreinen en landschapselementen. 

Wethouder Theo Geldens: “Ons grondgebied heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van woeste gronden, via ontginningsbossen, tot Europese topnatuur (Natura-2000-gebied). We spreken niet voor niets van het ‘goud van Valkenswaard’. Als eigenaar van deze bijzonder mooie gebieden heeft de gemeente een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om de ware potentie tot ontplooiing te brengen, voor onze eigen inwoners, maar óók voor iedereen die met respect van onze natuur komt genieten. De komende beheerperiode is een natuurlijke en logische vervolgstap in de samenwerking met alle betrokken partijen om het buitengebied van Valkenswaard nóg mooier te maken.”

Duurzaam beheer, FSC-gecertificeerd

Het nieuwe Ontwikkelingsplan komt in de plaats van het bosbeheerplan en het natuurherstelplan, waarvan de looptijd verstreken was. Het plan voldoet aan de strenge eisen van de FSC-certificering (Forest Stewardship Council). Het FSC-certificaat toont objectief aan dat de gemeentelijke bossen op duurzame wijze worden beheerd. Het doel van het integrale plan is het vastleggen van de ontwikkelrichting van de Valkenswaardse bossen, natuurterreinen en landschapselementen voor de komende 18 jaar, het behouden van de bestaande waarden en deze waar mogelijk verder ontwikkelen. De gemeente wil de terreinen (laten) beheren ten dienste van de samenleving. Daarbij staan de ecologische ontwikkeling van de natuurterreinen, het vergroten van de biodiversiteit, een klimaatbestendige en duurzame productie én een laagdrempelige goede toegankelijkheid met een goed voorzieningenniveau centraal.

Samen met de gemeente hebben we ter begeleiding van het ontwikkelplan een korte videofilm gemaakt over het natuurbeheer, -herstel en -ontwikkeling in Valkenswaard. Deze is hieronder te zien. Op de gemeentewebsite van Valkenswaard is alle informatie over het plan te vinden.

labels: ,

gerelateerd