Online ALV goed verlopen!

Publicatiedatum: 8 juli 2020

Wat doen we met de algemene ledenvergadering (ALV) van juni? Die vraag stelden we onszelf, toen wel duidelijk was dat de beperkingen en maatregelen rondom COVID-19 voorlopig nog van kracht zouden zijn. Uitstellen was een mogelijkheid, maar dat had niet onze voorkeur. We willen graag vooruit en het is belangrijk dat we de focus op de juiste dingen kunnen leggen. De besluiten die onze leden nemen tijdens een ALV zijn daarbij onmisbaar. Bovendien leefde er sterk de behoefte om weer even contact te hebben met onze achterban. Al was het dit keer dan online.

Via een Noodwet is het voor coöperaties mogelijk om de algemene ledenvergadering online te laten plaatsvinden. In samenspraak met de raad van toezicht kozen we voor die optie. Het vaststellen van de jaarrekening, het stemmen, het stellen van vragen; ook online was het allemaal mogelijk. In totaal waren er 50 mensen online, inclusief medewerkers en technische ondersteuning. Er ontstond een waardevolle interactie; ook de ruimte voor vragen werd benut. De techniek vroeg soms even om een ‘refresh’, maar de vergadering verliep over het algemeen vlot. De reacties op deze online editie waren ook veelal positief. Sommige leden gaven echter aan dat ze het minder prettig vonden, en dat begrijpen we absoluut. Er gaat wat ons betreft ook niets boven een echte ontmoeting. Maar we hebben ondervonden dat we op deze manier samen in ieder geval kunnen schakelen als het nodig is en dat is een fijne constatering in deze bijzondere tijden.

Geslaagde editie

Directeur Arno Neijts blikt ook positief terug op deze online editie. “Ik ben blij dat we het op deze manier hebben georganiseerd. Zo hebben we 2019 kunnen afronden en ligt de focus daar waar hij moet liggen: op 2020 en daarna. Het is overigens wel lastig in te schatten hoe je via de camera overkomt bij de mensen die online meekijken. Ik hoop dat het voor de aanwezigen een goede ervaring was. Gezien de situatie leek het ons een prima alternatief. Tegelijk kijk ik ernaar uit om elkaar binnen afzienbare tijd weer écht te ontmoeten. Zeker omdat we dan ook weer het veld in kunnen om daar, begeleid door de mooie verhalen van onze leden en deskundigen, zelf te zien en ervaren wat de resultaten zijn van wat we samen met onze leden realiseren. Het was in ieder geval goed om alle aanwezigen bij te praten over waar we staan en vooral ook, wat onze plannen en ambities zijn voor de toekomst. Want we zitten niet stil en er komen wederom heel veel moois aan, waaronder allerlei waardevolle projecten!”

Officiële agendapunten en klimaatslim bosbeheer

In de formele vergadering werd het financieel jaarverslag van 2019 vastgesteld en decharge/kwijting verleend aan de raad van toezicht en de directeur-bestuurder, voor het gevoerde beleid in 2019. Ook stemde men unaniem in met de herbenoeming van Ton van Hoof als lid van de raad van toezicht, voor een nieuwe periode van 4 jaar (om dat te vieren heeft hij een aantal vlaaien toegezegd, dus hou de volgende ALV in de gaten!)

Daarnaast gaf Etiënne Thomassen (expertmedewerker bosecologie en bosbeheer) een presentatie over klimaatslim bosbeheer. Op de vraag hoeveel graden het warmer zal zijn tegen het jaar 2100, kwamen verschillende meningen. Het kwam op een vrij gelijke verdeling.

  • 18% dacht 1 tot 1,5 graden
  • 27 % dacht 0 tot 0,5 graden
  • 27 % dacht 2,5 tot 3 graden
  • 27 % dacht nog meer

Vervolgens werd de leden gevraagd wat zij het belangrijkste vinden om klimaatverandering tegen te gaan. Mitigatie (vastleggen/wegvangen van de koolstof om zo toename in de atmosfeer tegen te gaan), adaptatie (voorbereiden van het bos op klimaatverandering) of substitutie (vervangen van producten waar bij de productie veel CO2 vrijkomt, door producten met beduidend minder uitstoot, zoals hout). Daar kwam nagenoeg een gelijk spel uit tussen mitigatie en adaptatie.
Ondanks dat de techniek soms even op zich liet wachten, kon ook Etiënne via deze online weg belangrijke informatie delen en uitwisselen.

Presentatie klimaatslim bosbeheer nog eens nakijken?

Heeft u de ALV gemist en zou u de presentatie over klimaatslim bosbeheer graag nog doornemen? Dat is mogelijk. Klik hier om de presentatie te openen.