Nieuwe medewerkers

Publicatiedatum: 1 mei 2015

De afgelopen maanden zijn er drie nieuwe medewerkers in dienst getreden bij de Bosgroep: Pieter Cox, Irene Appel en Linda van der Zee-Stam. Wij stellen ze graag aan u voor!

PieterCox

 

Pieter Cox is eind 2014 afgestudeerd bij Katholieke Universiteit Leuven (B) als master in de biowetenschappen met als afstudeerrichting ‘Natuur en Milieu’. Voorafgaand heeft hij een bachelor in de agro- en biotechnologie gevolgd bij de Provinciale Hogeschool Limburg (B) met als afstudeerrichting ‘Natuur- en Bosbeheer’. Stages heeft Pieter gelopen bij Agentschap voor Natuur en Bos en bij PHL Bio-Research. Verder is hij als vrijwilliger actief bij natuurorganisaties waar hij zijn steentje bijdraagt aan natuurbeheer en monitoring. Al vanaf februari versterkt Pieter regio de Kempen als projectmedewerker natuurbeheer en staat hij het expertteam bij met monitoring.

 

Irene Appel

Irene Appel maakte in februari de overstap van Dienst Landelijk Gebied (DLG) naar Bosgroep Zuid Nederland. Bij DLG werkte ze ruim 7 jaar als projectmedewerker/projectleider, vergelijkbaar met de rol van projectleider bij de Bosgroepen. De laatste jaren heeft ze met name in de Deurnsche Peel en Groote Peel gewerkt, zowel aan de planvorming met meerdere partijen alsook de concrete uitvoering van natuurinrichting en hydrologische herstelmaatregelen. Haar achtergrond is plattelandsvernieuwing aan de HAS: een opleiding gericht op integrale gebiedsprocessen. Irene heeft een brede basis in de kennisvelden die je daarin tegen komt.

Binnen team Limburg is ze volop aan de slag gegaan met diverse projecten. Eén daarvan is de uitwerking van Natura 2000/PAS maatregelen in het Leudal. Ze houdt ervan om projecten en processen uit te werken en deze vervolgens ook te realiseren in de praktijk.

LindavanderZee2

 

Linda van der Zee-Stam is per april gestart bij Bosgroep Zuid Nederland. Zij gaat als projectmedewerker het team van De Kempen versterken. Ze zal daar de regio ondersteunen bij beheer en uitvoering. In 2010 startte ze – direct na haar studie aan Van Hall-Larenstein – als docent bos- en natuurbeheer bij Helicon MBO in Apeldoorn. Naast het doceren van diverse vakken binnen terreinbeheer, stelde ze ook lespakketten samen en coördineerde ze de stages. Oorspronkelijk komt ze niet uit ‘het Brabantse’ maar uit de Flevopolder. Twee jaar geleden verhuisde ze voor het werk van haar man naar Westelbeers, midden in haar huidige werkgebied.