‘Natuur onder hoogspanning’ op de Beegderheide

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

De hoogspanningsverbindingen van TenneT bevinden zich door heel Nederland en Duitsland en hebben in meer of mindere mate effect op de natuur. TenneT vindt het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de natuur. Op vrijdag 12 oktober tekenden gemeente Maasgouw en TenneT TSO een convenant voor het duurzaam en veilig beheren van hoogspanningsverbindingen op de Beegderheide. Een project waar we als Bosgroep Zuid Nederland als beheerder voor de gemeente Maasgouw  in het dagelijks beheer extra aandacht aan besteden.

Maximaal natuurbehoud door samen te werken

Gemeente Maasgouw is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer van de natuur en recreatie op de Beegderheide. Een belangrijk doel dat zij zichzelf hebben gesteld is het vergroten van de biodiversiteit in het gebied. Daarbij houden ze uiteraard rekening met de veiligheidseisen van TenneT, die hier verantwoordelijk is voor het beheer en de veiligheid van de hoogspanningsverbindingen.

Twee jaar geleden zijn TenneT en de gemeente, in overleg met de provincie Limburg, een pilot gestart  om het duurzaam en veilig beheren van de hoogspanningsverbindingen in dit gebied te combineren met het verbeteren van de natuurkwaliteit én het landschap. Zo vormt men de bossen en het hakhout onder de hoogspanningsverbindingen geleidelijk aan om naar korte heideachtige vegetaties. Deze ‘open heidevegetatie’ trekt reptielen, vogels en vlinders aan. Alle gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat op 12 oktober officieel werd getekend.

Verhogen biodiversiteit onder hoogspanningsleidingen

Vanuit deze samenwerking hebben we al mooie projecten kunnen realiseren, waarvan de resultaten nu ook echt zichtbaar zijn in het gebied. Zo is het bestaande bos verwijderd, omdat men hier vanwege de leidingen met regelmaat moest kappen. Daarna is de ontwikkeling van heidevegetaties in gang gezet en is er een verbindingszone gerealiseerd voor heidegebonden soorten. Verschillende losliggende droge en natte heideterreinen zijn nu door de nieuw ingerichte leidingstroken aan elkaar verbonden. Ook is er een permanent raster geplaatst, zodat schapen het terrein veilig kunnen begrazen.

Hulp bij het beheer

Het beheer van dit gebied is gericht op het tegengaan van bosontwikkeling. Dat gebeurt onder andere met de inzet van een schaapskudde, vele vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die hier dagbesteding komen doen. Zo werken TenneT en de gemeente Maasgouw samen op een veilige en duurzame manier aan een optimale biodiversiteit in dit boeiende natuurgebied.

Officieel moment

Op 12 oktober vond de officiële ondertekening plaats. Onderstaand filmpje biedt een mooie weergave van dit moment en het bijzondere project. Regiomanager Johan Arts vertelt in het kort waar het om draait.

labels: , , ,

gerelateerd