Mooie natuurontwikkeling in het Keersopdal en ’t Heike

Publicatiedatum: 12 maart 2021

Gemeente Valkenswaard heeft de ambitie om eind 2021 een deel van het Keersopdal in te richten als nieuwe natuur die ook voor recreanten toegankelijk is. In het gebied kunnen wandelaars gaan genieten van een afwisselend landschap met bloemrijke, natte hooilanden, groensingels, losstaande bomen en vochtig bos. Een prachtig initiatief waarbij de gemeente ons gevraagd heeft om het inrichtingsplan op te stellen en de subsidieaanvraag in gang te zetten. Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase, maar de eerste online informatiebijeenkomst deze week was druk bezocht en gaf een zeer positief beeld. 

De geplande ontwikkeling sluit aan op de herinrichting van de Keersop door het Waterschap. De voorgenomen ontwikkeling van het Keersopdal vindt plaats op twee locaties. De eerste is ‘t Heike (9 ha), ten noorden van de Loonderweg in Dommelen, ter hoogte van de samenvloeiing van de Keersop en de Dommel. De tweede locatie (15 ha) is de oostelijke flank van het beekdal van de Keersop, ter hoogte van Dommelen.
Wethouder Theo Geldens (Natuur en Milieu) is enthousiast. “Deze natuurontwikkeling versterkt de natuur in het beekdal van de Keersop. Tegelijkertijd ontstaan mooie nieuwe mogelijkheden voor wandelaars om de natuur te beleven. En tot slot biedt ze kansen voor waterberging.”

Druk bezochte digitale informatiebijeenkomst

Vanwege de coronamaatregelen kon er geen informatieavond plaatsvinden, vandaar dat is gekozen voor een online ontmoetingsmoment voor geïnteresseerden. Deze drukbezochte bijeenkomst op woensdagavond 10 maart is erg goed ontvangen bij de ruim 100 aanwezigen. Collega Pieter Cox gaf een presentatie over hoe het inrichtingsplan tot stand is gekomen. Ook schetste hij hoe men in de toekomst het gebied zal kunnen beleven.

Meer informatie over het project en de voortgang is te vinden op de projectpagina van gemeente Valkenswaard.

labels: , , ,

gerelateerd