Mijlpaal natuurontwikkeling Limburg

Publicatiedatum: 25 juni 2014

Tijdens de regiobijeenkomst van Bosgroep Zuid Nederland op 9 mei jongstleden, hebben we stilgestaan bij een mijlpaal in de ontwikkeling van natuur in Limburg. Afgelopen decennium hebben veel leden van de Bosgroep landbouwgronden omgevormd naar natuur. Natuurlijke graslanden zijn ingericht, bossen aangelegd, poelen gegraven en beken teruggebracht naar een natuurlijke loop. In totaal is zo ca 500 ha nieuwe natuur gerealiseerd.

Voorafgaand aan de regiobijeenkomst heeft ook de Bosgroep de Verklaring van Groot Buggenum ondertekend. Een initiatief van de provincie Limburg, om samen met Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Stichting Natuurrijk Limburg, Stichting ARK en Limburgs Particulier Grondbezit, de natuurontwikkeling een impuls te geven. Doelstelling is om gezamenlijk een inspanning te leveren om de laatste hectares van het Natuurnetwerk Limburg (voorheen EHS) te realiseren. Komend jaar zal de Bosgroep dan ook samen met haar leden ruim 40 ha nieuwe natuur in Limburg realiseren.

Om een indruk te krijgen van 10 jaar natuurontwikkeling zijn we met ruim 30 leden op bezoek gegaan bij Natuurpark Terworm. Na een enthousiaste toelichting door dhr. Van der Valk hebben we een stevige wandeling gemaakt door het Zuid-Limburgse heuvelland. Natuurlijke graslanden, vijvers en grachten, hoogstamboomgaarden en vochtige bossen maken dit gebied zeer aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Als onderdeel van het Natura2000 gebied Geleenbeekdal maakt het zijn naam als ‘natuurpark’ bovendien méér dan waar. Met de wandeling in de benen en afsluitende borrel na, kijken we terug op een inspirerende bijeenkomst.

 

labels: , ,

gerelateerd