Bosgroep maakt mergelsteilwanden weer veilig

mergelsteilwanden

Publicatiedatum: 29 maart 2016

Op drie locaties midden in Valkenburg aan de Geul voert de Bosgroep grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan mergelsteilwanden. Dit is nodig om de wanden weer veilig en beleefbaar te maken voor bewoners en bezoekers van de mergelstad. Meteen worden in het Polferbos op de Cauberg dunnings- en omvormingswerkzaamheden uitgevoerd.

 

Voor veiligheid en ecologie

Eén plek waar de werkzaamheden plaatsvinden, is langs het pad de Dwingel, midden in het centrum van Valkenburg. Veiligheid is één van de belangrijkste redenen om hier aan de slag te gaan. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de opgaande begroeiing in combinatie met loszittende mergelfragmenten kunnen zorgen voor onveilige situaties.

Daarnaast vormen de mergelsteilwanden een unieke locatie waar ook diverse beschermde diersoorten voorkomen, waaronder de Hazelworm, de Das en de Gewone Dwergvleermuis. Ook is het gebied het potentiële leefgebied van diverse bijzondere insecten en plantensoorten, waaronder Vliegend Hert en Spaanse Vlag. Daarom is het doel ook om de ecologische waarde van het gebied te vergroten , net als de beleefbaarheid van de mergelsteilwanden.

Werkzaamheden zijn uitdaging

Mergelsteilwanden_2Door de unieke locatie midden in Valkenburg is de uitvoering van het project nog niet zo eenvoudig. In februari 2016 is gestart met het verwijderen van de begroeiing op de mergelsteilwanden. De grote bomen op de steilwanden achter de woningen en hotels werden door een gespecialiseerd bedrijf met een telescoopkraan weggehaald. Vanwege de steilte, de slechte bereikbaarheid van het werkgebied en de diverse gebruiksfuncties was deze indrukwekkende methode de beste keuze.

Nu de begroeiing verwijderd is, worden de steilwanden geïnspecteerd op loszittende delen en de benodigde veiligheidsmaatregelen uitgevoerd. Waar nodig worden loszittende stukken mergel weggehaald, verankerd, gestut of vangnetten gespannen.

Na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de mergelwanden, zal een groot deel van de stobben weer uitlopen in de vorm van zogeheten ‘hakhoutstoven’. De uitlopende bomen en struiken zullen de komende jaren weer een dichte begroeiing op de wand vormen.  Grote en hoge bomen komen in verband met de risico’s niet meer terug.

(Filmpje onderaan dit bericht.)

Polferbos krijgt nieuwe structuur

Het Polferbos is een hellingbos op de Cauberg. In het Polferbos groeien veel verschillende boomsoorten, bijzondere plantensoorten en er leven dassen. Op dit moment is het bos bijna overal dicht gegroeid en donker geworden. Ook de uitkijkpunten richting het Geuldal zijn helemaal dicht gegroeid. Bovendien beginnen bomen direct langs de steilrand ouder te worden, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarom is een nieuw streefbeeld ontwikkeld voor een veilig wandelbos en kansen voor natuur. Doel is een structuurrijk boslandschap, met het oude traditionele hakhout- en middenbosbeheer als uitgangspunt.

Bomen vlakbij de weg worden vervangen door jonge struiken. Verder van de weg wordt middenbos ontwikkeld. Hier groeit straks een open bos met grote vitale bomen. Nog verder groeit normaal opgaand bos. Door de combinatie van deze bostypen ontstaat straks veel afwisseling met nieuwe zichtlijnen naar het Geuldal.

????

Werkzaamheden Polferbosch

 

Buitengoed Geul en Maas

De werkzaamheden rondom aan de mergsteilwanden rondom de Dwingel en in het Polferbos passen binnen de visie van Buitengoed Geul en Maas en worden door de Provincie ondersteund met gelden uit de impulsmiddelen. De opknapwerkzaamheden leveren een bijdrage aan Buitengoed Geul en Maas, omdat nieuwe natuur wordt ontwikkeld, nieuwe beheervormen ontstaan en het thema mergel beleefbaar wordt gemaakt.[wpanchor id=”filmpje”]

 

labels: ,

gerelateerd