Meer weten over de LandschapsEcologische SysteemAnalyse (LESA)?

Publicatiedatum: 2 juli 2021

Wateroverlast, verdroging, bodemverzuring, mineralengebrek, verlies van planten en dieren, ziekten en plagen bij bomen, verlies van identiteit door vervlakking van landschappelijk erfgoed; voorbeelden van landschappelijke uitdagingen waarvoor we soms terug moeten naar de bron, en een landschap goed moeten ‘lezen’ om een oplossing te vinden. Een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) helpt daarbij.

Een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) geeft inzicht in de geografische opbouw en de ontstaansgeschiedenis van een landschap, de planten en dieren die er voorkomen, en de wederzijdse invloed tussen de mens en het landschap (cultuurhistorie) door de tijd heen. En dat gaat vaak ver terug! Een LESA is een integrale aanpak die gestructureerd in beeld brengt hoe een gebied functioneert wat betreft bodemopbouw, grond- en oppervlaktewater en vegetatie. Door het hele systeem in beeld te brengen en te kijken hoe een gebied zich verhoudt tot zijn omgeving, is het mogelijk de oorzaken van problemen vinden. Daarmee kunnen we de juiste maatregelen nemen om knelpunten op te lossen. Het ene landschap is namelijk het andere niet. En de ene bodem is de andere niet.

Presentatie LESA
Binnen de Bosgroepen zijn meerdere experts die een LESA kunnen uitvoeren. Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 juni, werd na het officiële gedeelte een uitgebreide en boeiende presentatie gegeven over LESA; de LandschapsEcologische SysteemAnalyse. Bent u nieuwsgierig hoe wij LESA inzetten en wat de mogelijkheden van dit instrument zijn? We hebben de presentatie voor u opgenomen, zodat u hem op ieder gewenst moment (nog eens) kunt bekijken.

 

labels:

gerelateerd