Meer kansen door samenwerking in de Maashorst

Publicatiedatum: 27 november 2014

Natuurlijk boslandschap in ontwikkeling

Tussen Uden en Oss wordt op dit moment gewerkt aan het realiseren van het grootste aangesloten natuurgebied van Noord-Brabant – De Maashorst. De Bosgroep werkt hierin samen met Staatsbosbeheer, de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden en Stichting Ark.  Samen geven de partijen invulling aan hoe het gebied er in de nabije toekomst uit gaat zien en hoe het straks beheerd gaat worden.

De Maashorst, een noordelijke uitloper van de Peelhorst, is van nature een gebied met veel bos en heide. Daar waar het gaat om het beheren van het bos, werken de beheerders al sinds jaar en dag samen. De samenwerking  heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld en heeft geresulteerd in een concreet, gezamenlijk en integrale aanpak voor de Maashorst: één gebied met één ontwikkeling naar een aangesloten boslandschap. Een afwisselend bosrijk landschap met heiden, waarbij van buiten naar kern toe de mate van natuurlijkheid toeneemt. Wie tegenwoordig over de A50 rijdt ter hoogte van knooppunt Paalgraven, kan de werkzaamheden in het gebied en de twee ecoducten zien.

Door samen op te trekken, creëer je meer kansen met meer impact. Een dergelijke samenwerking is tevens interessanter voor externe financiers, zoals de provincie. De Maashorst vormt een mooi voorbeeld van hoe de Bosgroep haar leden kan ondersteunen: met haar kennis en haar contacten, door met de leden mee te denken, kansen te herkennen en wensen te vertalen naar realistische doelen.