Lotte Meering gestart als projectmedewerker De Kempen

Publicatiedatum: 5 juli 2021

Per 1 juli verwelkomden we Lotte Meering als nieuwe collega. Ze gaat aan de slag als projectmedewerker in regio De Kempen. Ze stelt zich graag even aan u voor.

“Ik heb Toegepaste Biologie gestudeerd aan de HAS Hogeschool. Tijdens mijn specialisatie lag mijn focus op bosecologie en de effecten van klimaatverandering op de Nederlandse bossen. Na mijn opleiding heb ik gewerkt als veldmedewerker bij een ecologisch adviesbureau. Daar voerde ik hoofdzakelijk aanvullend onderzoek uit in het kader van de Wet natuurbescherming” vertelt Lotte enthousiast.

Lotte koos bewust voor Bosgroep Zuid Nederland, omdat ze veel voldoening haalt uit het mooier en veerkrachtiger maken van de natuur. “In deze functie kan ik me daar op allerlei manieren mee bezig houden. Want naast natuurbehoud is de Bosgroep ook actief bezig met natuurherstel en -verbetering. Mooie en klimaatbestendige bossen voor de toekomst; daar hoop ik aan bij te kunnen dragen”.

Lotte gaat aan de slag als projectmedewerker in het team van de Kempen, waar ze vanuit een ecologische invalshoek zal meewerken aan het bosbeheer en allerlei projecten.

Van harte welkom Lotte! 

labels: