LIFE Resilias steeds zichtbaarder in het werkveld invasieve exoten; 23 juni webinar NEC-E

Publicatiedatum: 1 juni 2021

LIFE Resilias is nu ruim een half jaar onderweg en het projectteam werkt hard aan de zichtbaarheid van het project en de bekendheid van de ecosysteemaanpak. Zo spreekt collega Bart Nyssen op 23 juni tijdens een webinar van het NEC-E, was hij eerder al te gast tijdens het ALPTREES event en er zijn al verschillende interviews en artikelen verschenen. Hieronder een overzicht voor ieder van u die interesse heeft in invasieve exoten en de mogelijkheden om ze met een ecosysteemaanpak onder controle te krijgen.

Geplande bijeenkomsten

  • Webinar 23 juni 2021
    Het NEC-E organiseert woensdag 23 juni een webinar over eliminatie en beheer van invasieve exoten. Aan bod komen onder andere watercrassula (Crassula helmsii), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica) en invasieve rivierkreeften. Bart Nyssen zal hier namens LIFE Resilias spreken over de ecosysteemaanpak van Amerikaanse vogelkers. Klik hier voor meer informatie.

Interviews

Artikelen

Presentaties

  • ALPTREES
    In februari van dit jaar was er een online conferentie van het Europese Interreg-project ALPTREES. Onze collega Bart Nyssen was aanwezig om in het kader van LIFE Resilias te vertellen over de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) met de beslisboom in het bijzonder. Ook Uwe Starfinger van het Julius Kühn Institut was aanwezig en sprak over dit onderwerp. De presentaties zijn in het Engels en opgenomen zodat men ze ook achter kan bekijken. U vindt ze op de site van LIFE Resilias.
  • Interne presentatie LIFE Resilias
    In deze presentatie vertelt Bart Nyssen over het project, de opzet, het doel en wat we precies gaan doen. De presentatie werd gegeven voor de mensen die intern betrokken gaan zijn bij de realisatie van LIFE Resilias. Omdat de uiteenzetting ook interessant is voor anderen die meer van het project willen weten, is hij ook beschikbaar op de website van LIFE Resilias.

Project LIFE Resilias heeft financiering ontvangen van het LIFE-programma van de Europese Unie.

labels: , , , , ,

gerelateerd