LIFE Climate Forest en LIFE Resilias

Publicatiedatum: 16 maart 2021

Kleinschalig klimaatslim bosbeheer en de ecosysteemaanpak om invasieve exoten aan te pakken. Het zijn de onderwerpen van twee projecten die we in de eerste helft van 2020 indienden bij het LIFE-programma van de Europese Unie. Najaar 2020 ontvingen we het geweldige nieuws dat beide aanvragen goedgekeurd zijn! Dat betekent dat we de komende zeven jaar aan de slag gaan met LIFE Climate Forest en LIFE Resilias!

 

LIFE Climate Forest

In dit project zetten we ons samen met projectpartner Staatsbosbeheer in voor het verhogen van de veerkracht van bossen op arme zandgronden, zodat de bossen hun belangrijke functies ook in de toekomst kunnen behouden. Dat doen we met een kleinschalig, klimaatslim bosbeheer. Meer informatie over dit project is te vinden op climateforest.eu

Essentie project: Vergroten van de veerkracht van bosecosystemen door klimaatslim te beheren
Looptijd: september 2020 – augustus 2027
Partners: Staatsbosbeheer en de Bosgroepen
Budget: € 5.256.662,- waarvan € 2.891.164,- LIFE-subsidie
Twitter
LinkedIn

 

LIFE Resilias

In dit project gaan we samen met partner Stichting Bargerveen aan de slag met systeemgericht natuurherstel om dominantie van invasieve exoten te doorbreken en/of voorkomen. Het doel van het project is de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden dusdanig te versterken, dat zij zich beter kunnen verweren tegen dominantie door invasieve exoten. Meer informatie over dit project is te vinden op resilias.eu

Essentie project: Voorkomen dominantie van invasieve exoten door de veerkracht van bos en natuur te versterken
Looptijd: september 2020 – augustus 2027
Partners: Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen
Budget: € 3.024.242,- waarvan 1,8 miljoen euro LIFE-subsidie
Twitter
LinkedIn

 

In beide projecten staat kennis delen, verder ontwikkelen en uitwisselen centraal

In beide projecten is het delen en uitwisselen van kennis ontzettend belangrijk. We laten zien wat er mogelijk is, wat daarvoor nodig is en welke dilemma’s er mogelijk bij komen kijken.

Zo hebben we in LIFE Climate Forest demobossen, waarin we concreet aan de slag gaan en ook trainingen geven. En in de referentiebossen kunnen we laten zien wat dit beheer oplevert.

In LIFE Resilias nemen we onze doelgroepen ook mee het veld in om van alles te laten zien en ontwikkelen we een brochure die in verschillende talen verschijnt, om zoveel mogelijk doelgroepleden te kunnen bereiken.

In beide projecten organiseren symposia, presentaties en excursies. De website (inclusief Engelse taalwissel) en sociale media hebben ook een belangrijke rol in de kennisdeling, net als de artikelen die we gaan publiceren. Op die manier nemen we eigenaren, beheerders, beleidsmakers en andere betrokkenen gericht mee in de kansen en mogelijkheden.

 

labels: , , ,

gerelateerd