Landgoed Kasteelhoeve Cartils geopend

Publicatiedatum: 16 februari 2015

Op 11 februari 2015 opende Gedeputeerde Patrick van der Broeck van de provincie Limburg Landgoed Kasteelhoeve Cartils. Dit familiebezit ligt achter Kasteel Cartils in Wijlre en grenst aan de Eyserbeek en het Eyserbos. Onder begeleiding van Bosgroep Zuid Nederland krijgt 14 ha nieuwe particuliere natuur alle ruimte zich verder te ontwikkelen. Hiermee wordt het Limburgs Natuurnetwerk verstevigd en het authentieke Limburgse heuvellandschap beschermd. Door de omlegging van enkele wandelpaden kan iedereen genieten van dit prachtige gebied.

Gedeputeerde Van der Broeck: “Door deze inzet van de familie Hupperichs wordt een heel mooi stukje Zuid-Limburg beter recreatief ontsloten èn kan de natuur zich verder ontwikkelen. De familie Hupperichs kan met recht trots zijn op hun landgoed en straks samen met de wandelaars, genieten van het resultaat. Voor mij is het de manier om met elkaar te werken aan de zo belangrijke landschappelijke en natuurlijke waarden in dit gebied.”

In april 2014 heeft de provincie Limburg samen met de terreinbeheerders de Verklaring van Groot Buggenum ondertekend. Hierin is o.a. afgesproken dat partijen samen de schouders zetten onder de realisatie van het Limburgs Natuurnetwerk (voorheen EHS). Met de opening van Landgoed Kasteelhoeve Cartils wordt invulling gegeven aan het partnercontract tussen Provincie Limburg en Bosgroep Zuid Nederland. De Bosgroep werkt samen met haar 200 Limburgse leden. Dit zijn particulieren, gemeenten, kloosterordes, waterleidingmaatschappijen en stichtingen aan het beheer en de ontwikkeling van de Limburgse natuur.

De opening werd georganiseerd door Bosgroep Zuid Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen Johan Arts.

labels: , ,

gerelateerd