In memoriam: Harry Breviers

Publicatiedatum: 1 september 2022

Gisteren ontvingen wij het zeer droevige bericht dat ons gewaardeerd lid van onze raad van toezicht, Harry Breviers, is overleden. Wij zijn verbijsterd en sprakeloos. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie en naasten.

Harry was al sinds 2014 lid van de raad van toezicht van Bosgroep Zuid Nederland. Met zijn waardevolle inbreng en zijn uitgebreide kennis heeft hij veel voor onze organisatie betekend. We verliezen in hem een zeer fijne en kundige sparringpartner, maar bovenal een bijzonder innemend mens.

Wij wensen zijn familie en naasten veel kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Mede namens alle collega’s van Bosgroep Zuid Nederland,

Ryan Palmen                                        Arno Neijts
Voorzitter Raad van Toezicht           Directeur-bestuurder