Huisvense ezeltjes dragen bij aan biodiversiteit in Veldhoven

Publicatiedatum: 25 februari 2021

De ezeltjes die normaal rondom ons kantoor lopen, zijn voor een langere periode verhuisd naar het gebied De Sprankel in Veldhoven. Ze helpen daar om het stroomnetwerk veilig te houden en zorgen voor meer variatie in de vegetatie. Zo dragen ze bij aan de biodiversiteit in het gebied en voor wandelaars is het vooral erg leuk om te zien. Een project dat we samen met buurman Anton Vos en de gemeente Veldhoven hebben uitgewerkt.  

Het gaat om de ezeltjes Pedro, Jules, Betty, Joly, Bram en Loddy van onze buurman, zorgboerderij ’t Huisven. De ezeltjes zullen de komende jaren zo’n 6,5 hectare bijhouden in het gebied waar een hoogspanningsleiding doorheen loopt. De begroeiing mag hier niet te hoog worden om te voorkomen dat er vonken overslaan. Netbeheerder TenneT houdt samen met de grondeigenaar gemeente Veldhoven in de gaten of de vegetatie op voldoende afstand is van de elektriciteitskabels. Dat moet zo’n 5 meter zijn. Tot nu toe werd er periodiek gezaagd als beheermaatregelen, maar dat kan ook anders.

Meer variatie in de vegetatie

Foto: Anton Vos

Zo ontstond het idee om de begroeiing in toom te houden via ezelbegrazing. Een natuurlijkere oplossing waarmee we bovendien besparen op de beheerkosten. Samen met de gemeente dienden we begin 2019 een subsidieaanvraag in voor het project in bij de provincie Noord-Brabant. Hun bijdrage, samen met die van de gemeente en TenneT was voldoende om het project ook te realiseren. De ezeltjes eten de uitlopers van de Amerikaan­se eik op, en zo sterven die uiteinde­lijk af. De bomen verdwijnen en er komt gevarieerde vegetatie voor terug.

Toegankelijk voor wandelaars

De ezeltjes doen hun werk! Foto: Anton Vos

De ezeltjes kunnen het hele jaar in het gebied lopen. Achter op het terrein hebben ze een plek om te schuilen en kunnen ze drinken en wanneer nodig, aanvullend eten. Het afgerasterde gebied is toegankelijk voor wandelaars via klappoortjes. Er komen nog informatiebordjes met de gedragsregels, want het is de bedoeling dat bezoekers de ezeltjes met rust laten en en ze niet voeren. Het project loopt tot 31 december 2024. In die periode volgen we regelmatig wat de effecten zijn van de aanwezigheid van de ezeltjes op de plant- en diersoorten.

Bodemherstel

Er gebeurt overigens nog meer in het gebied. Voordat de ezeltjes kwamen hebben we 24 ton steenmeel verspreid om de verzuurde bodem te helpen herstellen. Zo ontstaat er meer bodemleven. Later dit jaar brengen we ook nog heidemaaisel in het gebied, om de ontwikkeling van nieuwe soorten te versnellen.