Hoge respons ledenenquête laat tevreden beeld zien

Publicatiedatum: 11 september 2020

In juli vroegen we onze leden om via een enquête een aantal vragen te beantwoorden. Zo konden we inventariseren hoe tevreden men is en op welke punten we nog kunnen verbeteren. Ruim 31,5 % van onze leden gaf gehoor aan ons verzoek. Een hoge respons, waar we erg blij mee zijn. Hartelijk dank aan iedereen die de vragen heeft ingevuld en ook voor de tips en opmerkingen die zijn gegeven via de open antwoordmogelijkheden bij enkele vragen! Dankzij deze waardevolle input krijgen we inzicht in wat er leeft en kunnen we blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. In totaal stelden we tien vragen en de resultaten delen we hier graag met u allen.

Waarom is men lid van de Bosgroep?

Als belangrijkste redenen om lid te zijn van de Bosgroep, noemde men behoefte aan advies, deelname aan SNL, mogelijkheden voor subsidieprojecten en de behoefte aan informatie.

Hoe zit het met de deelname aan bijeenkomsten zoals een ALV, een regiobijeenkomst en de Beheerdersdag?

Op de vraag of men wel eens naar onze bijeenkomsten en de beheerdersdag gaat viel op dat het merendeel van de leden (62,5%) wel eens naar Bosgroep Zuid bijeenkomsten gaat. Denk daarbij aan een ledenvergadering of een regiobijeenkomst. 75% geeft echter aan nog nooit op de jaarlijkse Beheerdersdag te zijn geweest. Als belangrijkste reden om niet te komen, wordt de factor ‘tijd’ genoemd. Dat geldt zowel voor de regionale Bosgroep Zuid bijeenkomsten als voor de Beheerdersdag.
Aanvullende opmerkingen leren ons dat we nog beter kunnen communiceren over de Beheerdersdag, maar dat vooral ook tijd en de locatie redenen zijn om niet naar de Beheerdersdag te gaan. Een regionale bijeenkomst en een locatie in de buurt spreken duidelijk meer aan.

Hoe ontvangt men het liefst algemene informatie en waarover?

De belangrijkste informatiebronnen voor algemene informatie zijn de digitale nieuwsbrief, e-mail, onze website en onze Bosgroep Zuid bijeenkomsten.

Onderwerpen
Qua onderwerpen is er een gevarieerde behoefte aan info over allerlei onderwerpen. Top 3 is biodiversiteit, subsidies zoals SNL en klimaatbestendig bosbeheer. Maar ook natuurherstel, van landbouw naar natuur, ecologische monitoring, insecten en andere plagen, invasieve exoten, agroforestry/voedselbossen, realisatie nieuw bos, rijk-strooiselsoorten, houtverkoop en wildbescherming scoorden hoog. Het liefst ontvangt men informatie over deze onderwerpen tijdens een veldbezoek met een inhoudelijk deskundige, of tijdens een (mini)symposium met presentaties en workshops, of online, via de website en/of artikelen. Daarna volgden e-mail en een (praktijk)cursus.

Wat gaat goed en wat kan beter?

Het was bijzonder fijn om te zien dat we qua tevredenheid op vrijwel alles neutraal, tevreden en heel tevreden scoren. Maar natuurlijk zijn er ook aandachtspuntjes. De snelheid van reageren kan bijvoorbeeld duidelijk beter. Een verbeterpunt waar we zeker mee aan de slag gaan.

Tarieven
We kregen ook een enkele opmerking over de tarieven voor advies en beheer. Als coöperatie is het ons doel om de tarieven voor onze leden zo gunstig mogelijk vast te stellen. We beseffen echter dat deze kosten voor leden desondanks een belangrijk aandachtspunt zijn en blijven. We houden daar ook absoluut rekening mee bij het vaststellen van de tarieven.

Sociale media
Wat verder nog opviel was dat maar weinig leden aangeven dat ze echt gebruik maken van sociale media. Deze kanalen lijken daarmee op dit moment vooral gebruikt te worden door andere stakeholders, partners en geïnteresseerden. Neem echter zeker eens een kijkje op onze LinkedIn pagina, waar we interessante topics delen. Maar ook via Twitter, Facebook en Instagram, informeren en attenderen we regelmatig op nieuwtjes en inhoudelijke stukken.

Nog een tip, suggestie of verzoek?

Heeft u de enquête niet ingevuld, maar heeft u nog wel een tip, suggestie of verzoek? Laat het ons dan zeker weten! Dat kan via een van de collega’s die u spreekt of via zuidnederland@bosgroepen.nl. Dan kunnen we kijken wat we ermee kunnen.

Nogmaals dank aan iedereen voor het invullen. We gaan aan de slag met de input!

labels: ,

gerelateerd