Herstelwerkzaamheden op De Malpie gestart

Publicatiedatum: 3 oktober 2017

De brand die deze zomer woedde in natuurgebied De Malpie in gemeente Valkenswaard, heeft flinke schade aangericht. Ruim 33,7 hectare is door de brand aangetast. Om het heidegebied te helpen herstellen, hebben we samen met gemeente Valkenswaard een herstelplan uitgewerkt.

De verschillende maatregelen

Foto: Pieter Cox

De brand heeft op sommige plekken meer schade aangericht dan in andere delen van het getroffen gebied. Daarnaast is De Malpie geen vlak terrein. Er zijn dan ook verschillende maatregelen nodig om het herstel op een goede en gewenste manier te bevorderen. Er is onder andere gekozen voor tijdelijke begrazing door schapen, kleinschalig maaien, chopperen en plaggen en verwijderen van pijpenstro-pollen.

Nauwlettend volgen van ontwikkelingen

Naast het uitvoeren van de genoemde noodzakelijke beheer- en herstelmaatregelen, is het belangrijk om het gebied verder zoveel mogelijk met rust te laten. Zo kunnen flora en fauna zich herstellen van de brand. Samen met de gemeente houden we de ontwikkelingen in het gebied nauwlettend in de gaten. Op die manier blijft het verloop van het herstel goed in beeld en kunnen we – waar nodig – op tijd ingrijpen.

Klik hier voor meer informatie van gemeente Valkenswaard over de herstelwerkzaamheden.

labels: