Herstelmaatregelen noodzakelijk om Brabantse heide te behouden

Publicatiedatum: 14 oktober 2020

Bosgroep Zuid Nederland realiseert samen met enkele van haar leden in opdracht van de provincie Noord-Brabant en het ELFPO, grootschalig heideherstel in diverse Brabantse heidegebieden. De herstelmaatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de heide dichtgroeit met grassen, struiken en bomen, die als gevolg van de hoge stikstofdepositie heel snel groeien. Dankzij de herstelmaatregelen kan de heide zich in de toekomst weer beter ontwikkelen en zal de variatie in structuur en leeftijd van de heidevegetatie toenemen. De heidebiotoop wordt daardoor robuuster en is dan beter bestand tegen veranderingen en stressfactoren, zoals de extreme droogte en stikstofdepositie. De herstelwerkzaamheden zijn onderdeel van een vijftal POP3-projecten. Ieder project kent een op maat samengesteld pakket aan herstelmaatregelen. Op die manier werkt men integraal aan het herstel, behoud en de ontwikkeling van de bossen en heide, in deze bijzondere natuurgebieden in Brabant.

In deze fase van de projecten staat intensief heideherstel op de planning. De heideterreinen in de projectgebieden staan bekend om hun rijke biodiversiteit, met zeldzame heidesoorten. Door de hoge stikstofdepositie vanuit de industrie, het verkeer en de agrarische sector, groeien ongewenste grassen, bomen en struiken hier echter extra snel. Daardoor dreigen de heidegebieden dicht te groeien. De voortplantings- en voedselmogelijkheden nemen zo af en de biodiversiteit loopt sterk terug. Zonder deze POP3-herstelmaatregelen raken de bijzondere heidesoorten die hier leven hun leefgebied kwijt, en zullen ze verdwijnen. Denk aan de stekelbrem, de kruipbrem, de klokjesgentiaan en de grondster. Maar ook buntgras, de blauwvleugelsprinkhaan en de levendbarende hagedis zijn soorten die een enorm belang hebben bij de herstelmaatregelen.

Wat gaat er precies gebeuren, waar en wanneer?

Verspreiden van steenmeel met een blazer.

De projectgebieden binnen deze POP3-projecten bevinden zich in de Maashorst, De Kempen, de Oirschotse heide en Beerzedal én Groote heide, Regte heide, Strabrechtse heide en het Beuven.

Per gebied is een maatwerkpakket aan herstelmaatregelen opgesteld. Voor het heideherstel kan dat bestaan uit:

  • Maaien en chopperen om meer structuur- en leeftijdsvariatie aan te brengen in de heidevegetatie.
  • Plaggen om de stuifzandvegetatie te stimuleren.
  • Plaggen om vergrassing tegen te gaan.
  • Bomen en opslag verwijderen in alle gebieden om dichtgroeien te voorkomen.
  • Steenmeel verspreiden om de bodem te helpen herstellen.

De werkzaamheden staan gepland voor het najaar 2020. Afhankelijk van het weer en het verloop, zullen de werkzaamheden enkele weken in beslag nemen.

Onderdeel van een POP3-herstelproject

Dit project is onderdeel van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) en is mede mogelijk dankzij de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Noord-Brabant.

POP3 kent drie basisdoelstellingen. De achteruitgang stoppen van de biodiversiteit als gevolg van stikstof; het duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen; en het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie, zodat biodiversiteit kan toenemen.

Ieder van de genoemde POP-3 projecten bestaat uit een pakket herstelmaatregelen gericht op bodemherstel in bos en heide door toevoeging van steenmeel, bosherstel via aanplant van waardevolle soorten en heideherstel door bijvoorbeeld te plaggen, chopperen, het verwijderen van bomen en opslag en opbrengen van steenmeel. Per project communiceren we in het gebied als er maatregelen plaatsvinden.

Vragen of behoefte aan meer informatie?

Voor vragen over het project kan men contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland.
Klik hier voor meer informatie over de verschillende POP3-projecten.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord- Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

labels: , , , , ,

gerelateerd