Herstel Vossenbergven Mariahout betekent kansen voor zeldzame soorten

Publicatiedatum: 28 januari 2019

Het bosgebied van Mariahout is dankzij haar waterrijke karakter een erg waardevol bos- en natuurgebied. Na het herstel van het Torreven in 1992 en 2000 hebben vele soorten zich hier weer weten te vestigen. Waaronder enkele zeldzame soorten, zoals moerashertshooi, venwitsnuitlibel, nachtzwaluw en de levendbarende hagedis.

Herstel Vossenbergven

Schonen van greppels en zandruggen.

Onlangs heeft de Bosgroep in opdracht van gemeente Laarbeek ook het nabijgelegen Vossenbergven hersteld. Dit ven en het omliggende heidegebied zijn begin 1900 ontgonnen door het graven van greppels, de vorming van zandruggen en het aanplanten van bossen voor stuthout dat men gebruikte voor de mijnbouw.

Ter voorbereiding van de herstelwerkzaamheden is eerst de strooisellaag op de zandruggen en in de greppels verwijderd, waarna men de zandruggen heeft afgegraven.

Tijdens deze graafwerkzaamheden vormde het aanwezige oude veenpakket (gevormd in Pleistoceen) het uitgangspunt. Op sommige plekken was dit veenpakket niet meer waterdicht. Die gaten zijn opgevuld met leem om zo een ondoorlatende laag te realiseren. Naar verwachting zal het ven jaarrond water bevatten.

Veenpakket onder de loep

Oude veenlaag (donkere laag).

Archeologisch adviesbureau RAAP heeft een monster van het veenpakket genomen en onderzoekt welke soorten veenmossen hierin voorkomen. Zo kan men de ontstaansgeschiedenis van het ven in beeld krijgen. De resultaten zullen later op een informatiepaneel bij het ven te zien zijn..

Verbeteren heidesysteem

Ook het omliggende heidegebied is hersteld door het verwijderen van het bos en het plaggen van de bodem. Hierdoor is voor soorten van heidesystemen weer een geschikt leefgebied ontstaan.

Om de verspreiding van zonminnende soorten te stimuleren is er ook een heidecorridor gerealiseerd tussen het bestaande soortenrijke Torreven en het herstelde Vossenbergven.

Hieronder een filmpje over het vennenherstel:

 

labels: , ,