Internationale enquête WUR om behoeften boseigenaren in kaart te brengen

Publicatiedatum: 10 februari 2020

Wageningen University & Research heeft recent 600 enquêtes verstuurd naar allerlei soorten boseigenaren/beheerders, waaronder privé bezitters in Nederland. Via deze enquête willen de onderzoekers allerlei verschillende klimaatgerelateerde maatregelen aan de boseigenaren voorleggen, om zo de behoefte aan mogelijke, aanvullende (SNL) subsidie pakketten en/of koolstof-belastingconstructies voor de nabije toekomst in kaart te brengen voor Nederland.

Nederlandse klimaatakkoord & klimaatslim bosbeheer

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds is er het Nederlandse Klimaatakkoord (2018), waarin een voorname rol voor bossen, bomen en natuur is weggelegd. Anderzijds wil de universiteit graag een beeld krijgen van de specifieke wensen & verwachtingen van Europese boseigenaren ten aanzien van klimaatslim bosbeheer. Met klimaatslim bosbeheer versterken we de groei van bomen om zo een bijdrage te leveren aan CO2 vastlegging (klimaatmitigatie) en werken we aan de veerkracht van onze bossen (klimaatadaptatie).

Internationale samenwerking

Deze enquête wordt tegelijkertijd ook onder Zweedse en Roemeense bosbeheerders verspreid en vindt plaats in het kader van het Europese Forclimit project. Wageningen werkt daarbij samen met een tweetal universiteiten in Zweden (Umeå) en Roemenië (Brasov).

Kennis delen

De Bosgroepen werken veel samen met verschillende partners, waaronder de Wageningen Universiteit. We delen expertise en doen mee met verschillende bosklimaat-pilots, in samenspraak met boseigenaren. Onze collega Etiënne Thomassen, expertmedewerker bosecologie en bosbeheer, heeft meegewerkt aan de samenstelling van de enquête. We nodigen onze leden die  enquête hebben ontvangen, van harte uit om deze in te vullen en terug te sturen naar Wageningen University & Research. Hoe meer informatie beschikbaar komt, hoe beter men de behoeften van de boseigenaren in kaart kan brengen!

labels: ,

gerelateerd