Digitale Beheerdersdag 25 september: inschrijven kan nog, deelname gratis!

Publicatiedatum: 25 augustus 2020

De organisatie van de beheerdersdag is druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de digitale Beheerdersdag op vrijdagochtend 25 september. Ook voor deze online editie staan er mooie bijdragen op het programma! Deelname is gratis en er is plek voor maximaal 500 deelnemers. Alvast een tipje van de sluier:

  • Rob Messelink (provincie Overijssel) in op de hoofdlijnen van de landelijke Bossenstrategie.
  • Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren) zal iets vertellen over (duurzame) pacht, onder de noemer: Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden; tegenstanders of teamgenoten?
  • Wouter Delforterie (Bosgroepen) geeft uitgangspunten en praktische handvatten voor klimaatslim bosbeheer.
  • Jasprina Kremers (Stichting Probos) & Paul Copini (Centrum Genetische Bronnen/WUR) gaan in op klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos.
  • Jakob leidekker (Het Nationale Park De Hoge Veluwe) vertelt over de relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen.
  • Gerrit-Jan van Herwaarden (LandschappenNL) gaat in op het ‘Aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit via landschapselementen’; kansen voor de aanleg van (houtige) landschapselementen in het cultuurlandschap, die het landschap zullen versterken.
  • Lennard Jasper (Staatsbosbeheer) en Jeannet Hulshof (Wolf-Fencing) delen hun kennis en ervaring, opgedaan met de eerste roedel wolven op de Noord Veluwe. Wat kun of moet je doen om dit streng beschermde dier een plek te geven in onze natuur, waarbij ook rekening moet worden gehouden met recreatie en toerisme?
  • Uko Vegter (Het Drentse Landschap) gaat in op het actuele thema droogte.

Hank Bartelink (LandschappenNL) zal de ochtend inleiden.
Deze digitale editie wordt afgesloten met De Grote Online BeheerdersdagQuiz.
Niet te missen dus!

Wat kun je verwachten?

Het gaat om een kort digitaal/online programma (maximaal 2,5 uur) in de vorm van een webinar. Met interessante en actuele presentaties, eventueel nog met aanvullende filmpjes. Naast het plenaire programma zijn in een paar rondes een aantal lezingen op thema te kiezen. Webinars lenen zich niet voor langdurige presentaties of ingewikkelde discussies. Al zal er zeker ruimte zijn voor vragen, via de live-chatfunctie. Ons doel is de deelnemers bij te (laten) praten over een paar van de meest actuele ontwikkelingen in het bos- en natuurbeheer.

Inmiddels is het programma klaar en is de aanmelding geopend! Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met inschrijven.

U komt toch ook? Vrijdagochtend 25 september: Digitale Beheerdersdag!

labels:

gerelateerd