Geslaagde 46e ledenvergadering; te gast in gemeente Echt-Susteren

Publicatiedatum: 21 december 2022

Op donderdag 8 december vond de 46e algemene ledenvergadering van Bosgroep Zuid Nederland plaats. De bijna 60 leden werden ontvangen in het clubhuis van Golfbaan Echt-Susteren. De inloop met lunch bracht direct nieuwe ontmoetingen en gesprekken op gang.

Onder voorzitterschap van Ryan Palmen (Burgemeester Horst aan de Maas) zijn de begroting, tarieven en actuele ontwikkelingen in het bos- en natuurbeheer toegelicht. De ALV kon instemmen met de voorstellen. Het bruggetje naar de inhoudelijke thema’s in de regio, en in het bijzonder de beheervisie voor Echt-Susteren, werd gemaakt door directeur Arno Neijts. Traditiegetrouw bespreekt hij de neerslaggemiddelden en tekorten van afgelopen jaren. Dit is een belangrijke maatstaf voor het functioneren van bossen en natuurterreinen.

Vanuit de regio’s is toegelicht hoe klimaatslim bosbeheer eruit ziet, dat de recent vastgestelde gedragscode soortbescherming bosbeheer extra aandacht vraagt voor zorgvuldig werken, en dat in iedere provincie andere accenten worden gelegd bij bos- en natuurontwikkeling op landbouwgronden.

Te gast in de gemeente Echt-Susteren is stilgestaan bij de aanpak voor een nieuwe beheervisie en beheerovereenkomst voor bijna 300 ha bos- en natuurterrein in eigendom van deze gemeente. Hiervoor is een bosstructuurkartering en een ecologische quickscan uitgevoerd, de beslisboom klimaatbestendig bosbeheer toegepast, en een vertaalslag gemaakt naar de maatschappelijk belangrijke thema’s biodiversiteit en klimaatbestendig bosbeheer. In het nabijgelegen ‘Bos en broek’ en ‘Haeselaarsbroek’ lichtten de medewerkers Koen, Maarten, Maaike en Johan van Bosgroep Zuid Nederland toe hoe dat er in de praktijk uitziet. De rit in de huifkarren naar de excursiepunten bracht naast de nodige gezelligheid ook een kijkje in het landschap van de Maasterrassen.
Al met al een leerzame en gezellige middag!