Geld voor natuurontwikkeling in Limburg

natuurontwikkeling

Publicatiedatum: 21 juni 2016

Ook anno 2016 organiseert u natuurontwikkeling samen met de Bosgroep! Draag bij aan een robuust Natuurnetwerk door omvorming van landbouwgrond naar natuur. Er is in Limburg nog ruimte om mee te doen.

Tegemoetkoming voor natuurontwikkeling

Omvorming van landbouwgrond naar natuur gaat gepaard met een waardedaling van de grond. Daarvoor kunt u van de provincie een vergoeding krijgen. Vanaf 2016 hanteert de provincie een nieuwe systematiek om de restwaarde van de grond te bepalen. Het beheertype en de ondergrond spelen daarbij een rol. Vooral wanneer agrarisch medegebruik mogelijk is, zal de restwaarde van de natuurgrond hoger zijn. Redenering hierachter is dat u met dit type natuur, bijvoorbeeld een kruiden- en faunarijk grasland, neveninkomsten kunt blijven verdienen. Naast de afwaardering van de grond, kunnen ook inrichtingsmaatregelen grotendeels vergoed worden.

Partnercontract met provincie

Om dit proces van omvorming naar natuur efficiënt te laten verlopen hebben we in 2014 een partnercontract afgesloten met de provincie Limburg. De opgave voor de komende jaren is in heel Limburg nog ruim 2500 ha. De landbouwgronden die gelegen zijn in het Natuurnetwerk Limburg, de zogenaamde ‘goudgroene gebieden’, komen in aanmerking. Ook dit jaar is er nog ruimte om mee te doen!

Wilt u weten of natuurontwikkeling kansen voor u biedt, neem dan contact op met uw regiomanager:

voor Noord-Limburg Johan Arts, voor Zuid-Limburg Jos Truijen.

 

labels: ,

gerelateerd